fbpx
Annonse:

Leserinnlegg: Uansvarlig at det mangler avklaring om ny vegadministrasjon.

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram på mandag 7. Oktober, og som fryktet blir det ikke noen seiersrus for fylkeskommunene. Ved inngangen til sammenslåing av fylker ser det ut til at det er et poeng som regjeringen anser seg ferdig med. De økte frie inntektene går i sin helhet til kommunene.

Mange ordninger som tidligere var øremerket går nå over til fylkeskommunen og inn i rammen for frie inntekter. Den store genistreken som regjeringen har gjort er å sette i gang flere statlige forsøk, øke forventningene fra brukere og så overføre oppgavene til fylkeskommunen uten å finansiere det eller redusere overføringen. Dette gjelder for eksempel TT-ordningen for blinde/svaksynte og rullestolbrukere – et prosjekt som foreløbig bare Aust-Agder var en del av.

Sakte men sikkert styrer regjeringen det som burde ha vært politiske prioriteringer i fylkeskommunen, det lokale selvstyre motarbeides og fylkeskommunen får rammevilkår som over tid vil gi utfordringer med å gi gode tjenester. En villet utvikling for regjeringen sin del, slik jeg ser det.

Ett av de store grepene innenfor regionreformen er å flytte fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Dette skal skje fra 01.01.2020. I statsbudsjettet var det ingen avklaring av hvordan denne overføringen skal finansieres. Samferdselsdepartementet skal innen 10. november legge fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som tar for seg overføringen.

Dette er uansvarlig, og gjør budsjettarbeidet vårt veldig vanskelig. Det er tidligere blitt kommunisert fra regjeringen at vi skal få penger basert på antall ansatte som blir med over fra Statens vegvesen til fylkeskommunen. Slik dette står i dag risikerer vi at fylkeskommunen står med oppgavene og ingen finansiering, mens Statens vegvesen står igjen med ansatte og ingen oppgaver. Pengene må selvsagt følge med oppgavene, og ikke basere seg på hvem som vinner konkurransen om de ansatte, fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Når det nå heller ikke kom en avklaring på de økonomiske rammene, er det håpløst. Her får vi ikke planlagt overtakelsen av oppgavene på en god og økonomisk forsvarlig måte. Det vil også medføre vansker med å se behov for teknisk utstyr, kjøretøy og vernetøy og hvordan dette blir finansiert.