fbpx
skip to Main Content

Leserinnlegg fra ordføreren om kommuneøkonomi

Først og fremst vil jeg takke alle ansatte i Arendal kommune for den fantastiske jobben de gjør for innbyggerne i Arendal kommune hver dag. Arendal kommune er inne en krevende tid. Gjelden er svært høy, alle fond er tømt og inntektene er ikke store nok. Det forventes at kommunen skal ha en sunn kommuneøkonomi, vi er langt fra det nå. Det har derfor vært krevende å lage et budsjett, vi må prioritere tydelig. Det er ekstra krevende at vi samtidig må forholde oss til et økende antall flyktninger og asylsøkere. Situasjonen krever samhold, både innad i kommunen og i vårt lokalsamfunn.

Jeg vil også takke samarbeidspartiene SV, V, KrF og SP for å ta tatt innover seg alvoret og vist vilje til å rydde opp i kommunens økonomi. Det krever tøffe tak nå. Hvis vi har vilje og evne til å ta grep nå, så vil vi på lang sikt legge grunnlag for sunn kommuneøkonomi og en mer forutsigbar drift. De fem flertallspartiene ønsker å holde det som vi har sagt, Roligheden skole skal bygges som det første byggeprosjektet i denne perioden. Det er underlig hvordan enkelte partier prøver å ta æren for at flertallet har funnet plass til å starte byggingen nå, mens de selv har utsatt byggingen i flere år mens de selv styrte. Mitt eget parti og våre samarbeidspartier har vært opptatt av å få en god helhetlig og forutsigbar økonomisk styring. Det krever vanskelige prioriteringer for å få til byggingen av ny Roligheden skole. Det er mange investeringer som vi skulle ha sagt ja til, men som vi dessverre har vært nødt til å nedprioritere. Ellengård dagsenter og Legevakten er satt på vent, men vi skal ikke glemme de berørte. En slik prioritering har vi vært nødt til å gjøre. Alternativet til ville være å prioritere å havne på Robek-lista. Da ville det verken ha blitt skole eller legevakt. Da vil Arendal kommune bli satt under fylkesmannens administrasjon.

I tillegg til å starte byggingen av Roligheden skole, så er det viktig med gode grep rundt økonomistyringen. For å få dette til så har vi til hensikt å innføre ulike «handlingsregler/styringsregler». I november vedtok bystyret et tak på investeringer som kommunen kan betjene. Bystyret har også besluttet å etablere et fond for å betjene svingningene i våre pensjonsforpliktelser. I budsjettet foreslår vi at utbyttet av Agder Energi gradvis skal fases ut av driften og at disse inntektene skal inn på investeringsfond. Videre ønsker vi å få mer politisk styring av økonomien i form av at formannskapet skal arbeide tettere på budsjett og budsjettrapportering.

I framtiden vil det også komme krevende budsjetter for kommunen. Bystyret må opptre disiplinert for å få orden på kommunens økonomi. Hele 2016 vil gå med til å betale regnskapsunderskudd fra 2014. Det vil ikke være rom for mye utenfor det budsjettet som kommer til å bli vedtatt i desember. Vi må starte å løse utfordringen nå. Om ikke, så vil regningen bli større i framtiden. Arendal kommune kan ikke i framtiden ha hengende over seg muligheten for å havne på ROBEK-listen. Derfor handler det om å finne løsninger som kan vare og som bidra til en sunnere kommuneøkonomi.

Robert Cornels Nordli
Ordfører

Arendal kommune

Back To Top