fbpx
skip to Main Content

Les høyt for oss!

Med slagordet «Les høyt for oss!» markeres Barnehagedagen 1. mars. Da ønsker vi som jobber i barnehagen å vise fram hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. På Barnehagedagen åpner hundrevis av barnehager over hele landet dørene sine, for å vise fram hvordan vi jobber med å sikre at barna blir lest for og med.

95 prosent av alle treåringer går i barnehage. Det gjør barnehagen til en viktig arena for barns språkutvikling. En forutsetning for å lykkes er nok ressurser, tilstrekkelig bemanning, bevisste voksne og riktig kompetanse om barns språkbruk og -utvikling. Det er mange forventninger til barnehagens arbeid på dette området, og regjeringa har varslet at barnehagens arbeid med språk vil få stor plass i en ny stortingsmelding som ventes til våren.  Vi mener flere av de som jobber i barnehagen bør ha utdannelse som barnehagelærer og som barne- og ungdomsarbeidere for å sikre et best mulig språkmiljø for barna.

Stor språkgevinst

Høytlesning gir en stor språklig gevinst ved at det styrker utviklingen av både talespråk og lese- og skriveferdigheter, viser forskning.  Barna får økt lyst til å lese selv, og det gir i tillegg økt sannsynlighet for at barna blir glade i å lese senere i livet.

I vår barnehage ønsker vi å gi barna godt planlagte og tilrettelagte høytlesingsstunder i tillegg til den spontane lesingen. I planlagte høytlesinger velger ikke de ansatte hvilken som helst bok og leser den på direkten. De kjenner boka og har vurdert den i forhold til barnegruppen, og planlagt hvordan den skal presenteres og formidles. Den boka som velges til høytlesning, kan også foreldrene bli oppfordret til å lese eller snakke om hjemme. Dermed stimuleres høytlesingen på flere arenaer og det skapes en fin sammenheng mellom hjem og barnehage. I tillegg bruker mange barnehager biblioteket aktivt.

Hvorfor er høytlesning så viktig?

Barnelitteraturen tilbyr barna erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget muntlige språk, og rike erfaringer med høytlesing utvikler og styrker barnas ordforråd. Det er også slik at dess bedre man mestrer fortelling som sjanger, jo mer interessant er det for andre å høre på. Derfor er det viktig at barnehagen er et sted der alle barn daglig møter fortelling og lesing – og et sted hvor barna oppmuntres til å fortelle selv. Kort sagt – det er bare å ta fram boka. Gratulerer med dagen til alle barnehager!

Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som hvert år samarbeider om Barnehagedagen.

Irene Rugaas Smørsting

seksjonleder- Kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet Aust Agder

Back To Top