fbpx
skip to Main Content

LEDER: Arendalsuka på dugnad?

Så er den tredje Arendalsuka over og nok en gang kan arrangørene se tilbake på en vellykket uke i demokratiets tjeneste. I en uke kunne de som styrer snakke med hverandre, og ikke minst med folk, på en forbilledlig måte. Media stiller fulltallig opp, formidler det som skjer og vekker oss alle opp fra sommerens stillhet og ro til hverdagslivet igjen. Arendalsuka passer så godt inn i det politiske liv at den allerede etter tredje gang virker til å være godt etablert.

Medlem i programkomiteen, fylkesmann Øystein Djupedal, var spent kort tid før det hele braket løs igjen og ville denne gangen snakke med media om ukas fremtid. Det rykket i journalistføttene da Djupedal i den anledning sa at tiden med dugnad måtte avløses. Hva var dette? Driver de offentlig ansatte og innvalgte tillitsvalgte med fulltids ordførerstillinger Arendalsuka på sin fritid?

I ukas egen avis, distribuert til oss alle, får vi se menneskene bak suksessuka. Og det er ikke overraskende slik at en rekke offentlig ansatte planlegger og gjennomfører uka som det sies « i tillegg til å skjøtte sine daglige oppgaver» Var det dette som var dugnaden som skulle avvikles? Når det rykket i redaktørfoten ved bruk av ordet dugnad så var det først og fremst fordi dette ordet er uløselig knyttet til at noe er gratis eller på annen måte er en uegennyttig handling. Hvis det bare var bruken av ordet dugnad som frembrakte journalistiske rykninger så ville denne lederen aldri sett dagens lys. Nei det var noe mer alvorlig enn det.

Vi nordmenn beskriver fra tid til annen oss selv med utgangspunkt i det vi vet eller tror vi vet om andre folkeslag og da trekkes dugnad ofte frem som et positivt kjennetegn på oss særinger her oppe i nord. Derfor må det reageres når ordet brukes misvisende.

De fleste ønsker å yte maksimalt enten det måtte være i skole, jobb eller på andre arenaer og vi har mange ord på en slik ekstra innsats, men ordet dugnad bør ikke brukes. Heldigvis har vår gavmilde statsforvaltning funnet rom, innenfor dine og mine skattepenger, til å kunne bruke ressurser til demokratiutvikling og både partistøtte og pressestøtte er eksempler på slike tiltak. Det er derfor helt i orden når alt fra kommunal til statlig virksomhet finner frem sine ressurser og sammen med private sponsorer får til slike arrangement som Arendalsuka nå er blitt.

Vi i Arendals Tidende tror at fylkesmannen denne gangen ikke snakket om dugnad, men om at Arendalsuka måtte komme inn i en mer permanent drift både hva angår personell og øvrige ressurser. Klarer Arendal å etablere seg som stedet der den politiske høsten starter hvert år og der ikke bare partiene vår synes, men også alle de viktige organisasjonene som hver på sin måte er en del demokratiet vårt, så er en viktig jobb gjort!

Back To Top