fbpx
skip to Main Content

Leder: Trygt og godt for de fleste

 

Forrige uke ble en massiv rapport om hvordan ungdoms- og videregåendeskoleelever i Agder har det. Rapporten er knusende vond å lese på noen steder, men vitner i det store og hele om en generasjon som vokser opp under forhold som ligger til rette for mestring og utvikling.

Mye visste vi allerede, ungdom kjenner på stort stress for å prestere på skolen, så stort at opp mot 62 prosent av elevene svarer at de blir stresset av skolearbeidet, og fra 19 til 38 prosent svarer at de har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre. Tallene er oppgitt for hvert klassetrinn fra 8. klasse til vg3. Det er trist lesning av svært få svarer at de bruker helsestasjonen for ungdom, og det er hjerteskjærende at mellom 23 og 35 prosent føler seg ensomme.

Samtidig er det mange lyspunkt i rapporten. I En svært stor andel oppgir at foreldrene vet hvor de er, hvem de er sammen med, at foreldrene kjenner vennene de omgås med og at de liker å tilbringe tid med foreldrene sine og at de kan snakke med foreldrene sine om bekymringer. En god og trygg base i familie og venner er et godt utgangspunkt for ungdom som skal ut og utforske livet. På spørsmål om hva som gir status i vennegjengen kommer det å drikke seg full eller røyke hasj dårligst ut, heller ikke følgere eller likes på sosiale medier synes å være så viktig, og et bra utseende er det kun rundt 50 prosent som mener at øker status. Der som imidlertid kommer ut med en svarprosent fra 89 til 93 prosent i Agder er «Å være til å stole på». Disse trendene gjentar seg på spørsmål om press hvor prosentandelen som svarer at de føler seg presset til å se bra ut eller ha mange følgere på sosiale medier er lav. Presset om å gjøre det bra på skolen viser seg også her som litt stort. Det øker fra 20 prosent i 8. klasse til 44 prosent i 3. klasse på videregående.

At få ungdom opplyser i undersøkelsen at de føler seg presset til, har prøvd eller bruker rusmidler er godt nytt, men at tre prosent av fylkets 8. klassinger sier at de har prøvd hasj eller marihuana flere ganger er graverende. En av hundre åttendeklassinger skal ikke bruke hasj. I vg3 er tallet økt til 23 prosent på tilsvarende spørsmål.

Norsk narkotikapolitiforening inviterer 21. november til folkemøte om rus blant ungdom. Dette er en god tidsinvestering for alle foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og ungdom. Et sånt møte er en liten bit av det kontinuerlige arbeidet som må pågå for å hindre rusbruk hos våre barn og ungdommer.

 

 

 

Back To Top