fbpx
skip to Main Content

LEDER: Tildekking og nestekjærlighet

Fordelt på Arendal kommunes rundt 45 000 innbyggere har Arendal prosti 11 kirker. I tillegg kommer kapellet. Den voksende andelen av arendalitter som ikke betegner seg selv som kristne har i dag ikke tilgang på et livssynsnøytralt seremonirom for de store hendelsene i sine liv. Det splitter befolkningen.

Liv Heidi Arnesen fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Berstad Torp fra Kristelig Folkeparti og Atle Svendal fra Arbeiderpartiet danner det politisk nedsatte utvalget som har sett på løsninger for livssynsnøytrale seremonirom i Arendal. Konklusjonen er at Arendal kapell kan legges til rette som livssynsåpent seremonirom i forbindelse med gravferd. Konklusjonen fra utvalget er basert på en avklaring fra Agder- og Telemark bispedømme. Bispedømmet har konkludert med at kapellet hører inn under gravferdsloven og dermed ikke er et kirkerom. Det åpner for at kunsten i rommet, de religiøse symbolene, kan tildekkes. Da utvalget presenterte sine funn for politikerne i Arendal betegnet Arbeiderpartipolitiker Svendal debatten som har vært rundt saken som «Veldig hard og nesten religionskrig-aktig».

I dag vet vi at kun to av ti personer under 30 år i Norge definerer seg som kristne, ifølge en undersøkelse utført av Respons Analyse for Aftenposten i mars. Samme undersøkelse slår fast at kun 48 prosent av befolkningen definerer seg som kristne i Norge i dag, og hvert tredje medlem av Den norske kirke betegner seg selv som ateist.  Undersøkelsen er den første som avdekker at færre en halvparten av nordmenn betegner seg selv som kristne. Tallene er basert på svar fra 1001 nordmenn, som danner et representativt utvalgt av den norske befolkningen. Likevel er de ikke tolkes for bokstavelig.

Med utgangspunkt i tallene fra undersøkelsen kan man likevel si at et mindretall i befolkningen disponerer alle seremonirom i Arendal. Når man snakker om dette må man ha historien med seg. Norge hadde en statskirke frem til 2012. Med dagens folkekirke må kongen fortsatt være kristen og landet er i høy grad definert som kristent. Likevel representerer en stadig voksende del av befolkningen et annet syn på livet, og den største fellesnevneren for den norske befolkningen er snart at alle verdsetter respekt og nestekjærlighet. Det bør veie tyngre enn historien så mange verdsetter.

Back To Top