fbpx
skip to Main Content

LEDER: Rot, respektløshet og hat

Vi, og med vi mener Arendals Tidende oss som mener alle mennesker er like mye verdt og som mener at det må være en grunnpilar i det norske samfunnet. Vi må være pinlig nøyaktige, ryddige og åpne i møte med hat og rasisme som jobber for fotfeste og påvirkning. Beslutningsprosessen fra Rådet for Arendalsuka har ikke vært det.

Rådet i Arendalsuka består av arendalsordfører Robert Cornels Nordli, fylkesordfører fra Aust-Agder Gro Bråthen, fylkesordfører fra Vest-Agder Terje Damman, ordfører i Kristiansand kommune Harald Furre, Siri Mathiesen fra NHO, distriktssekretær for LO Agnes Norgaard, Stephen Seiler fra Universitetet i Agder og Øystein Djupedal som er leder i hovedprogramkomiteen. Ifølge nettstedet Filter Nyheter var det Norgaard, Mathiesen og Seiler som stemte ja til at Alliansen og Sian skulle få stå på stand under den politiske festivalen og ha arrangement da rådet for første gang stemte over spørsmålet. I forkant av dette hadde de hatt et seminar med innspill for å få et godt grunnlag for beslutningsprosessen. Etter massiv kritikk, og at Arbeiderpartiet sentralt gikk ut og truet med boikott av hele arrangementet, snudde rådet og bestemte i ett nytt møte at Alliansen og Sian ikke skulle få delta likevel.

Etter først å ha stemt ja, gikk Norgaard ut på sin facebookprofil og tok til orde for et nytt møte hvor saken kunne tas opp til ny vurdering. Hvorfor det? Hvilke nye moment er kommet inn etter første møte? Det er spørsmål som er fristende å stille. Og her begynner rotet som fremmer alt annet enn en troverdig og demokratisk debatt. Arendalsuka er i seg selv ikke en demokratisk organisasjon, men en privat organisasjon. Den styres imidlertid både av ledere i private og offentlige selskap, og demokratisk valgte aktører. Derfor kan det være vanskelig å skille roller og legge føringer for hvordan beslutninger skal tas. Likevel er det ekstremt viktig å være åpen, tydelig og ryddig når beslutninger som hvorvidt Alliansen og Sian er oppe til debatt. Denne beslutningen har ikke bare hele pressenorges øyne på seg, men følges også med argusøyne av tilhengere og motstandere av rasistiske holdninger. De som er villige til å sette verdier som tilsier at alle mennesker er like mye verdt til side, leter også etter grunner til å bygge opp under sitt hat og sin mistro til de styrende partiene og mennesker med mye makt. De mener innvandring ødelegger samfunnet vi lever i, og de mener det er folka som sitter med makt som har skylda.

Rådet i Arendalsuka er mektige mennesker, og for ikke å gi hatske holdninger, mennesker og organisasjoner vann på mølla må de opptre overdrevent ryddig. De må være tydelige fremfor å tåkelegge. De må lytte til alle meninger de mener er relevante før de tar stilling. Og de må være klare på hvilke verdier de ønsker at skal danne grunnlag for offentlige og private beslutningsprosesser. Makt må forvaltes med respekt, og det å forberede seg godt nok til beslutninger som skal treffes i et møte, til at de ikke blir nødt til å gjøre retrett like etterpå ville vært en god måte å vise den respekten. Særlig når et helt seminar med noen av landets klokeste hoder har vært arrangert for å forberede nettopp dette valget.

 

Back To Top