fbpx
skip to Main Content

Leder: Rasisme

Da de seks partiene som skal styre Arendal de neste fire årene, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti, kunngjorde sin politiske plattform sto et tolerant og rasismefritt samfunn listet opp som ett av fem punkter.
«Det skal være plass til alle, uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, bosted, livssyn, funksjonsnivå og seksualitet. Vi ønsker å ta et oppgjør med fordommer, intoleranse og rasisme. Arendal kommune skal være en livssynsåpen og inkluderende kommune.» skriver de som aller første punkt i styringsdokumentet.

Det er litt av en oppgave å ta fatt på. I Heljepraten i denne utgaven av Arendals Tidende kan du lese om et kraftig rasistisk utsagn fra en liten gutt, som ikke engang ble korrigert av foreldrene. Det er et talende eksempel på hvordan fordommer mot store og små grupper av  mennesker danner seg. Det er også et godt eksempel på hvor vanskelig problemet er å løse. Rasisme er heller ikke isolert til enkeltpersoner, politiske bevegelser som nører opp under fremmedfrykt og hat er i vekst. Da er valgresultatet i Arendal hvor parti som er tydelige på motstanden mot rasisme gjorde et byks en fattig trøst.

For å bli kvitt rasisme og hat mot minoriteter i Arendal må politikerne jobbe på en annen måte enn de pleier, her nytter det ikke å gjøre plass i budsjettet for å kaste penger på problemet. Arendals Tidende skal ikke påberope seg å ha løsningen på hvordan det nærmest umulige målet skal nås, men det som er helt klart er at noen ufattelig vanskelige oppgaver må løses på veien. Vi må fjerne frykt hos de enkeltmenneskene som synes å være sinte på alle som er annerledes enn dem selv. Vi må få raushet og kjærlighet fremfor hat inn i kommentarfeltene. Vi må bygge en ny tillit til mediene, det offentlige og offentlige prosesser som kilder for fakta. Vi må bli kvitt løgner og usannheter som sirkulerer rundt store saker i lokalmiljøet, som for eksempel Canvas Hove. Og vi må skape samhold på tvers av forskjellige grupper.

Det er ingen liten oppgave, og Arendals Tidende ønsker lykke til på veien.

Back To Top