fbpx
skip to Main Content

LEDER: Problembarn

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om ti småbarnsfamilier med barn med behov for ekstra tilrettelegging, som ikke har fått den hjelpa de trenger. Resultatet barnefamiliene forteller om er barn som ikke orker å møte opp på skolen, som har fått dårlig selvtillit og som er blitt stemplet som håpløse «problembarn».

Når en familie får et barn med behov for ekstra tilrettelegging stiller det enorme krav til foreldrene. I møtet med dette skal skolen være en rådgiver og en støttespiller. I for mange tilfeller ender imidlertid skolen opp med å bli en motstander, hvor rapporterte resultater, kollegiale hensyn og økonomi heller enn barnets beste får styre.

Bakgrunnen for saken du i dag kan lese i Arendals Tidende er historiene fra ti familier. Noen av barna i familiene har diagnoser som ADHD eller autisme, mens andre barn sliter psykisk og trenger ekstra tilrettelegging i skolehverdagen av den grunn. Felles for dem alle er at oppførselen hoppen utenfor den kjente A4-ramma, på godt og vondt.

Forskere fra det britiske Economic and Social Research Council (ESRC) har studert 4-5 år gamle førskoleelever og lærerne deres ved fire skoler i Manchester-området. Forskerne slår fast at lærere ofte ser på det å ikke sitte ordentlig, lage bråk eller ikke høre etter som tegn på at barna har større problemer, heller enn som enkelthendelser. Forskerne ser også at barna etter kort tid kan få et dårlig rykte blant hele personalet på en skole, gjennom at lærerne snakker sammen.

I forlengelse av dette er faren at barn som har behov for ekstra tilrettelegging kan bli betraktet som et problem i skolehverdagen, heller en som et barn som trenger hjelp. Naturligvis må lærere og personalet på en skole alltid vekte de forskjellige barnas behov opp mot hverandre, og retningslinjer kan være vanskelige overholde i de forskjellige utfordringene hverdagen byr på. Når foreldre i arendalsskolen forteller at deres barn har vært borte fra skolen i ukesvis uten at de blir etterlyst, at de er blitt sendt hjem fra skolen uten at foreldrene er blitt varslet og når ansvaret for problemer i skolen skyves over på barna selv og foreldrene ser vi imidlertid konturene av et alvorlig problem.

I denne saken må skolens system for å behandle avvik gjennomgås, og nye rutiner for hvordan man møter barn med behov for spesiell tilrettelegging utarbeides. Når et barn ikke er komfortabelt med å gå på skolen og foreldre ser at barnets selvtillit brytes ned i hverdagen er det ett barn for mye. Når problemet gjelder minst 20 barn er det uakseptabelt.

Back To Top