fbpx
skip to Main Content

LEDER: Passivitet i Arendal kommune

De siste ukene har Arendals Tidendes lesere kunnet følge FAU-leder på Sandnes skole Tone Anvedsen sin langtekkelige kamp for å få gehør for sine argument hos administrasjon, ledelse og politikere i Arendal kommune. Foreldrerepresentanten mener hun blir møtt med arronganse og likegyldighet når hun prøver å kjempe gjennom status som farlig skolevei på en av veiene barn på Sandnes skole har som skolevei.

Hun sender gjennomarbeidede mailer med flere spørsmål, bare for å få standardsvar i retur av administrasjonen. Hun går flere runder med skoleledelsen rundt en problemstilling, og først når spørsmålene hun stiller blir vanskelige å svare på får hun beskjed om at enkeltsaker ikke kan kommenteres til FAU. Ikke minst har hun prøvd å kontakte samtlige politiske parti som er representert i bystyret i Arendal, og kun ett har tatt seg bryet med å svare henne.

Anvedsen er sint og frustrert, og med god grunn. Foreldre som hun representerer gjennom FAU på Sandnes skole opplever at kommunen ikke hensyntar sikkerheten til deres barn. Et raskt kikk på veien mot Hastensund gjør det soleklart at barn ikke kan gå der alene, og når skolen ikke godtar skoleskyss hele året blir resultatet at foreldrene må tilpasse sine arbeidshverdager og alliere seg med besteforeldre for å klare å få barna trygt til og fra skolen. I en kommune hvor levekårene er lave og arbeidsledigheten høy er det lite helhetstenkende å ikke legge til rette for at voksne kan benytte hverdager på arbeid.

Innbyggerne i Arendal velger sine lokalpolitikere med fire års mellomrom, men sist gang arendalittene gikk til urnene gadd kun litt over halvparten å gjøre sin borgerplikt. Hvorfor oppslutningen var så lav vet vi for lite om til å si med sikkerhet, men man kan spekulere. Da er det lett å tenke at innbyggere som ikke føler seg hørt heller ikke gidder å engasjere seg i sitt lokalmiljø, og dersom man ønsker å snu den trenden må det gjennomsyre virksomheten til politikere, administrasjon og kommuneledelse.

 

Back To Top