fbpx
skip to Main Content

LEDER: Partibytter

Bråket i Fremskrittspartiet i Arendal, internt trøbbel i Pensjonistpartiet, mobbeanklager, arbeid som kolliderer med politiske verv og uenighet mellom folkevalgte politikere fra Miljøpartiet de Grønne og partiets ledelse. Det har vært oppskriften på partibytter, permisjoner og utmeldinger i Arendal bystyre siden valget i 2015.

For Miljøpartiet de grønne har det siste halvannet året vært særlig turbulent. Magrete Martens Brevik som ble valgt av folket fikk fritak for sine politiske verv. Årsaken var at hun meldte at hun var mobbet, særlig skal Arbeiderpartipolitikere ha stått i bresjen for mobbingen. Fritaket ble gitt formelt i februar, og Kai Olav Fredriksen overtok bystyresetet. Kun en knapp måned senere meldte han overgang til Høyre.

Høyre er ikke et parti som profilerer seg på klimasaker først og fremst. En høyrepolitiker vil sjelden markedsføre seg med å sette miljø foran næring, slik Miljøpartiet de Grønne gjør i eksempelvis oljenæringssaker. Høyres prioriteringer poengterte næringsminister Monica Mæland da hun besøkte den offisielle åpningen til MacGregor i Barbu tidligere i år.

Til tross for at Miljøpartiet de Grønne ved gjentatte tilfeller har poengert at de ikke allierer seg med høyre- eller vestresiden i politikken, har klima og miljø først og fremst vært en sak for venstresiden i norsk politikk. Dermed kan det være trygt å si at en stor andel av de 682 velgerne som gav Miljøpartiet de grønne sin tillitt ved valget, nå blir representert på en annen måte enn de forventet da de gikk til urnene for 17 måneder siden.

Lokal tilknytning til mellom personer og bydeler er et viktig argument for at man stemmer på personer når man velger lokale politikere. Som Dag Ingvar Jacobsen, statsviter ved UiA, poengterte på NRK Sørlandssendinga tirsdag forrige uke, er det imidlertid først og fremst partier man stemmer på. Både i lokalvalg og ved nasjonale valg. Derfor har en rekke borgere fra Arendal nå all grunn til å føle at deres viktigste demokratiske rettighet er forvaltet på en uansvarlig måte, av lokale politikere og lokale partiorganisasjoner.

Back To Top