fbpx
skip to Main Content

LEDER: Nyttig frivillighet

I Norge finnes omtrent to millioner medlemskap i frivillige organisasjoner, altså mer enn to per nordmann. Idrett og sport utgjør den største andelen mens grendelag og velforeninger utgjør omtrent 29 prosent. Og totalt regner man med at den frivillige innsatsen som nedlegges i Norge hvert år utgjør rundt 138 800 årsverk og 128 millarder kroner i verdiskapning. En stor del av denne innsatsen og verdiskapningen finner vi i Arendal.

I vårt lokalsamfunn har vi idrettslag, korps, kor, lokale scener, festivaler, organisasjoner som jobber for flyktninger og mye mer. Sommeren er høysesong for å sette pris på dette. For uten den frivillige innsatsen som legges ned i lokalsamfunnet ville ikke Arendal vært et så godt sted å være sommerstid som det er i dag. Og sommeren er nok en av de tingene som trekker arendalitter til å bo nettopp her.

I lokalpolitikk snakker man stadig om hva som skal til for at flere skal ønske å bosette seg i byen vår. Man snakker om arbeidsplasser. Man snakker om boligpriser, boplikt og boligskatt. Man snakker om kvalitet på de kommunale tjenestene. Og nærhet til viktige utdanningsinstitusjoner.

Alt som er ramset opp ovenfor er viktig, men kommunal økonomi setter enkelte begrensninger. En kommune som stadig trues av det kommuneøkonomiske spøkelset Robek kan ikke fjerne boligskatten eller gjennomføre alle tiltak som kanskje skulle vært ønskelig for å skaffe flere arbeidsplasser. De kommunale tjenestene må være kjernen, og innimellom kan selv disse være utsatt for press.

Det man imidlertid kan sørge for i et lokalsamfunn og i en kommune med skral lommebok er at de som legger ned en innsats for å gjøre Arendal til et litt bedre sted å bo blir verdsatt og føler at jobben de gjør er nyttig. Man kan også være flinke til å løfte frem de gode lokale kreftene man har til rådighet. I dagens utgave av Arendals Tidende gjør vi begge deler. Her kan du lese om arendalsdama Sylvia Jacobsen som gjør en viktig innsats i frivillig-Norge så vel som Arendal. Hun jobber for å kurse lokale ledere i hvordan man leder frivillige på best mulig måte slik at det blir flere frivillige, slik at de trives med jobben sin og slik at innsatsen de frivillige gjør blir mest mulig nyttig.

God lesning!

Back To Top