fbpx
skip to Main Content

Leder: Når politikerne skifter beite

Det var langt fra første gang og neppe siste gang.

Midt i januar kom igjen meldingen om at en lokalpolitiker hadde meldt seg ut av sitt respektive parti. Liv Heidi Arnesen forlot Fremskrittspartiet og står foreløpig som en uavhengig kandidat. Da er det igjen betimelig å stille spørsmålet om hvorfor lokale partiskifter ikke meldes som en pressemelding fra Arendal kommunes side.

Lokalpolitikere som skifter parti har vi sett i Arendal flere ganger, i forbindelse med kontroversielle saker som Barbu og skolenedleggelser. En kan argumentere med at plikten til å melde presse og innbyggere om partibytter ligger hos hvert enkelt parti. Samtidig vet vi at profesjonaliteten hos de forskjellige lokalpartiene er variabel, og ikke alle er like vant med å utforme og sende ut pressemeldinger. Det gjør ikke meldingen om disse sakene mindre viktig, for et partiskifte blant en av kommunens folkevalgte påvirker i aller høyeste grad innbyggerne, og er informasjon som bør nå alle. Enkeltparti kan dessuten velge å favorisere enkelte medier, og i en by som Arendal med mange varierte mediekanaler er det viktig å sørge for at denne typen informasjon når bredt ut. Da Arnesen forrige uke meldte om partiskiftet ble Arendals Tidende, Agderposten og NRK Sørlandet meldt, men en annen mindre mediekanal ble glemt.

Arendal kommune har et eget politisk sekretariat som administrerer sammensetningen av bystyret og de forskjellige politiske utvalgene. Sekretariatet skal ikke legge seg opp i eller legge føringer for politiske saker, men holder kontroll på hvem som er representanter, vararepresentanter og så videre. De styrer også med møtegodtgjørelser og annen administrasjon i tilknytning til folkevalgte. I tillegg har Arendal kommune en egen kommunikasjonsavdeling som de i disse dager søker etter kandidater til å utvide.

Når folkevalgte politikere som er valgt inn i lokalpolitikken i kraft av medlemskap i et parti velger å melde seg ut av det partiet, er det noe som i aller høyeste grad berører innbyggerne i kommunen. Og på samme måte som kommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av et lokalvalg, bør det ligge under kommunens ansvarsområde å informere når sammensetningen av bystyregruppa som er et resultat av det valget endres.

Back To Top