fbpx
skip to Main Content

Leder: Miljømonn

I dagens utgave av Arendals Tidende langer AP-topp Nina Jentoft ut mot Miljøpartiet de Grønne og politikken de har ført i Arendal etter valget i fjor høst.

Dette er ikke første gang Miljøpartiet skaper overskrifter med sine prioriteringer. Både før og etter valget i fjor høst nektet Miljøpartiet å fortelle hvem de ville samarbeide med dersom de fikk flertall, og mange sperret øynene opp da resultatet ble et såkalt valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet. Det tekniske i samarbeidet går på at de to partiene støtter hverandre i enkeltsaker og sikrer viktige posisjoner. Miljøpartiets representant Magrete Martens Breivik er nestleder i kultur-, miljø- og næringskomitéen i bystyret, fast første vararepresentant til administrasjonsutvalget, vararepresentasjon i formannskapet og har fast plass i representantskapet for Agder Renovasjon. En nokså god merittliste utfra den ene plassen partiet fikk i bystyret etter at i underkant av 700 stemmeberettigede i Arendal valgte å bruke sin innflytelse på dem.

På lederplass kommenterte Arendals Tidende i våres at partiet gikk imot sitt eget valgprogram da de stemte imot å gjennomføre en folkeavstemming angående kommunereformen. I valgprogrammet partiet presenterte like før valget i fjor høst ble det lovet at dersom en det ble snakk om kommunesammenslåing skulle en rådgivende folkeavstemming gjennomføres. Før partiet snudde i saken ble innbyggerundersøkelser presentert som et nytt og frem til da ukjent alternativ, som ville representere innbyggernes mening på en bedre måte. Det kan også godt være at er realiteten, men en folkevalgt må ha god nok oversikt over alternativene før en går til valg, til at det er mulig å overholde løftene som er gitt etter valg.

Snart ett år etter at ett nytt sett av lokalpolitikere overtok styringen av Arendal stiller kommuneplanutvagsleder Jenftoft viktige spørsmål om hvordan lokal miljøpolitikk best skal utformes. For de aller fleste vil nok svaret være at det må vektes mot andre hensyn, men for de nesten 700 som stemte miljøpartiet lokalt ved forrige valg er prioriteringen gitt: Miljøhensyn skal alltid veie tyngst. I så måte etterlyser Arendals Tidende miljøhensyn, klare initiativ og gjennomslag i de store tunge lokalsakene. Som bevaring av sykehuset i Arendal og tilrettelegging for næringslivet for å sikre flere lokale arbeidsplasser og mindre pendling. Som et godt grunnet svar basert på miljø i kommunesammenslåingssaken. Gode forslag er heller ikke nok. Før kommunebudsjettet skulle vedtas i desember la miljøpartiet frem en forslagsliste med ti punkter, når ingen av disse er vedtatt er det er uttrykk for at det ikke jobbes godt nok for å få gjennomslag i sakene.

«Alle monner drar sa musa og tisset i havet» og det er kanskje de små tingene som panteringer rundt søppelkassene og en oppgradering av Langsæparken velgerne legger best merke til, men dersom en skal lykkes i gjøre Arendal kommune til et grønnere sted holder det ikke med gode forslag. De må få flertall.

 

Back To Top