fbpx
Annonse:

Leder: Miljø- og naturvern i praksis

I klimaspørsmålet hører vi ofte at statsminister Erna Solberg eller andre landsledere ikke gjør nok for å nå klimamålene. Særlig ungdom som har engasjert seg i klimaspørsmålet peker på at det er vanskelig å engasjere seg i lokalpolitikken, fordi det er få relevante spørsmål innen deres hjertesaker. Flere av ungdommene Arendals Tidende snakket med under høstens valgkamp pekte på nettopp dette dilemmaet. Det er også helt sant at du må være godt kjent med lokale saker og lokal politikk for å vite hvor du skal plassere engasjementet ditt, men at mulighetene er der er det ingen tvil om.

I denne ukas første utgave av Arendals Tidende kan du lese om muligheten for å etablere en ny laksetrapp på Rykene når en ny konsesjonsperiode for vassdraget planlegges. Det er en av mange viktige lokale saker som handler om både naturvern og klima. For at laks skal kunne formere seg er den nemlig avhengig av å kunne vandre fra elver, til kysten og tilbake til elva igjen hvert år. Den gyter i elva, og smolten, eller laksebarna som ikke-fiske-faglærte ville sagt, er avhengig av å kunne gjennomføre samme tur ut i sjøen og tilbake igjen når de blir store nok.

Ifølge nettstedet miljøstatus.no kom 1,2 millioner laks inn fra havet til norskekysten på 80-tallet, mens antallet i dag er redusert til litt over en halv million. Laksetrappa i Nidelva som du kan lese om i Arendals Tidende er en stor rute for gytende laks, men også rundt omkring i hele kommunen ligger det gytebekker. Arendals Tidende har flere ganger skrevet om utbygginger eller anleggsarbeid som gjennomføres uten at disse gyterutene hensyntas. Kalking av elvene er et annet tiltak som skal bøte på nedadgående laksebestand.

Spørsmål som fossilt drivstoff, bygging av motorveier og kollektivtrafikk har kanskje hakket mer sensasjon i seg, enn spørsmålet om lokale laksevassdrag. Det er imidlertid en sak som handler om natur og klima vårt lokalmiljø.