fbpx
skip to Main Content

Leder: Livsviktig oppmerksomhet

NRK har de siste ukene rullet ut sak på sak om et grufull skjult nettverk på Instagram. Her deler hundrevis norske jenter tanker og bilder om hvordan de har det, og det er ikke hyggelig lesning. Selvmord og selvskading er i fokus. Nettverket synes i høy grad å handle om å støtte opp om hverandre for disse jentene, men ender trolig også med å bygge opp om destruktive tanker. Til syvende og sist blir det en måte å dekke inn et behov helsevesenet åpenbart ikke klarer å dekke for dem.

Problemet er like aktuelt i Arendal som i Alta, og sakene fra NRK bør være en vekker for foreldre til barn i alle aldre, for hvor enkelt det er å bli oppslukt av en hemmelig verden foreldre ikke vet noe om. Ved å delta i disse nettverkene får sannsynligvis disse jentene en opplevelse av støtte og at noen forstår dem, som de ikke får andre steder. For det er dessverre sånn at Arendals Tidende har vært i kontakt med flere personer som ønsker oppmerksomhet rundt sin sak: Nettopp fordi de ikke føler seg tatt på alvor når de forteller at de ønsker å ta sitt eget liv. En av dem valgte vi å fortelle historien til, nemlig Victoria som i 2017 fortalte i Arendals Tidende at hun hadde fått beskjed av en lege om å ta sitt eget liv da hun truet med dette. De blir altfor fort stemplet som at de bare er ute etter oppmerksomhet. På nett får trolig disse jentene mye av den støtten fra likesinnede, som de ikke opplever hos helsevesenet. Desverre kan støtten bli så altfor destruktiv.

Mange av innleggene merkes med trigger warning, med god grunn. I pressen unngår vi å omtale selvmord med mindre det er for å ivareta et alment informasjonsbehov. Metode belyser vi ikke. Det er nettopp for å unngå den smitteeffekten man frykter at har gjort seg gjeldende når minst 15 av jentene fra nettverket har tatt sitt eget liv det siste året.

I 2019 er det omtrent umulig å snakke om at problemer som oppstår i sosiale medier skal forsvinne, men vi kan minimere utfordringene. En måte å gjøre det på er å legge som et grunnleggende premiss i helsevesenet at unge jenter som sier de skal ta sitt eget liv har behov for samtale, oppmerksomhet og omsorg. De er ikke ” bare ute etter oppmerksomhet”.

Back To Top