fbpx
skip to Main Content

LEDER: Klimadugnad

Den 16 år gamle klimahelten Greta Thunberg har nettopp seilt over havet for å tale til FN. Hennes blikk som var fylt av avsky da hun så USAs president og hennes tordentale til verdenstoppene har gått verden rundt. Likevel fortsetter den usaklige hetsen av henne og det å gjennomføre de klimatiltakene som helt åpenbart behøves er fortsatt som å flytte fjell. Debatten har i etterkant handlet mer om hennes psykiske helse, og hvorvidt hun er sliten etter den strabasiøse ferden over havet, enn saken hun kjemper for. Det viser med all tydelighet hvor viktig det er å jobbe for å være miljøvennlig på alle nivå: På hjemmebane, i kommunen, i Norge og i verden.

Her hjemme har de seks partiene som skal styre Arendal kommune de neste fire årene satt seg et hårete mål: «Vi vil overlevere naturressursene i kommunen i en bedre stand til neste generasjon». Naturressursene i Arendal er mer enn lokalpolitikere kan gripe over, det er blant annet sjølinja som forsøples fra alle verdenshjørner, også her lokalt. I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om hvordan hummerteiner som forsvinner under fisket blir liggende på havets bunn hvor de fanger dyr i den sikre død. Shampooflasker fra England og søppel fra fiskebåter er ikke noe Arendals lokalpolitikere kan stoppe. De norske tareskogene langs kysten kan heller ikke reddes av lokale tiltak alene. Likevel kan mye gjøres lokalt, og satsning på kollektiv trafikk og gode gang- og sykkelstier er noe av det aller viktigste.

Å ta klima inn i betraktning i alle lokale saker er en god start, det er også en god tanke å synliggjøre klimabelastningen for ethvert innkjøp og ved investeringer. Å bruke miljøvennlige materialer i byggeprosesser i kommunen er på samme vis en god tanke.

God lokal klimapolitikk vil imidlertid også kreve en del tunge tak. I forrige utgave av Arendals Tidende kunne du lese om innbyggerne på Løddesøl som verken har mulighet til å gå eller sykle langs en trygg vei eller ta buss når de skal til byen eller til nabobygda. Politikerne vil skape politikerforakt om de fortsetter å snakke om bomringer, bydelssentre og at færre skal kjøre bil i hverdagen, uten at de jobber for å gjøre kollektiv og sykkel til et reelt tilbud, også i utkantene av Arendal. Det betyr at en enorm oppgradering av kollektivtrafikktilbudet, og milevis av gang- og sykkelstier burde vært bygget.

Ved å gjøre kollektive reiser til normen hos de som vokser opp, og ved å legge til rette for at barn, unge, voksne og gamle kan gå og sykle, kan man bygge et godt grunnlag for gode rutiner. Det er et av de viktigste klimatiltakene Arendal kommune og innbyggerne kan gjøre i fellesskap.

Back To Top