fbpx
skip to Main Content

LEDER: Jo flere vi er sammen

Høyre- og venstresiden i den norske politikken kviner om eierskap til utdanning og lærere. Da Høyre vant stortingsvalget for tre år siden var fokus i høy grad på skole. Økt kompetanse og etterutdanning er i høy grad partiets svar på problemene. Arbeiderpartiet snakker om økt lærertetthet og en mer helthetlig skole.

Over hele den politiske fløyen er ett tema aller viktigst: Tidlig innsats for bedre lese- og regneferdigheter, og bedre verktøy for dem som sliter. Politikken må utformes utfra spørsmålet om hvordan man kan jobbe i praksis for å gjøre den norske skolen enda bedre. Trenger vi flere lærere, bedre lærere eller en god blanding?

Skolene og barnehagene er de viktigste institusjonene i Norge, fordi de tar vare på og hjelper til å utvikle fremtiden og det aller kjæreste vi har. Derfor er også spørsmålet om hvordan institusjonene løser sine oppgaver så ufattelig viktig.

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om prosjektet Two teachers. Nesten 6000 elever ved 150 skoler skal som et prøveprosjekt ha tilgang til to lærere i norskundervisningen over fire år. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som står bak prosjektet håper det kan bidra til å gi et faktisk svar på det som til nå først og fremst har vært et politisk spørsmål.

Prosjektet ser naturligvis også på hva økt lærertetthet må kombineres med for at det skal ha best mulig effekt. Trolig ligger fasiten et sted mellom økt kompetanse, nye verktøy og flere lærere.

Back To Top