fbpx
skip to Main Content

LEDER: Ingen hører sykepleierne

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om hvordan to av sykepleierne som er ansatt i kommunen ser på det å bli pålagt ekstra helgejobb. De forteller om en hverdag der de tar seg av en stadig tyngre pasientgruppe, en hverdag hvor deres kapasitet smøres stadig tynnere utover og en hverdag hvor de føler seg overkjørt av sin arbeidsgiver.

Disse to har en av de viktigste jobbene i vårt samfunn. De tar vare på dem som har levd og ytt gjennom et langt liv, og som nå trenger så mye hjelp i hverdagen at de ikke lenger kan bo hjemme. I tillegg har disse to en av jobbene samfunnet vil ha størst behov for i årene som kommer. Prognosene er mange og varierer noe. Tall SSB presenterte i år tilsier at vi i 2035 kan mangle hele 28.000 sykepleiere, i tillegg kommer mangelen på helsefagarbeidere.

Sykepleiere er på jobb på juleaften, 1. juledag, 1. påskedag og alle andre høytider. Folk er også syke og pleietrengende på lørdager og søndager, og midt på natta. Derfor jobber sykepleiere i Arendal kommune hver 3. helg. De to Arendals Tidende har snakket med mener det allerede er mer enn nok, og de er fortvilet over å bli pålagt mer helgearbeid.

Enda større blir fortvilelsen når de ikke har blitt spurt eller hørt før endringen trår i kraft. Fagforbundene protesterer også. En kan spørre seg om hvor skillet for hvilke saker som skal sendes ut på høring skal gå. Er det sakens natur eller hvor mange den berører som bør avgjøre dette?

At mange sykepleiere i Arendal kommune i mange tilfeller er misfornøyde med behandlingen de får av sin arbeidsgiver er ingen hemmelighet. Det er blitt gjort klinkende klart i medieoppslag og ute på arbeidsplassene. Arendals Tidende mener det burde bringe med seg endringer i hvordan de ansatte behandles, dagens oppslag er et soleklart symbol på at de ansattes klager ikke tas på alvor og at tiltak som treffes ikke er gode nok.

Back To Top