fbpx
Annonse:

Leder: Hva skjedde nå?

Det er noe alvorlig galt med kommunikasjonsstrategien i Arendal kommune.

For er det ikke kommunens ansvar rent kommunikasjonsmessig å sørge for at det som er interessant for innbyggerne blir formidlet til innbyggerne? At alle fakta folk trenger for å ta stilling til aktuelle saker blir lagt på bordet? Og at disse formidles på en klar og tydelig måte, fremfor på en måte som fremstiller administrasjonen eller politisk ledelse på en så fordelsaktig måte som mulig? Sier ikke både kommuneloven og offentlighetsloven at kommunens virksomhet skal være åpen og gjennomsiktig? Har ikke Arendal kommune til og med søkt medlemskap i Transparency International som jobber for åpenhet? Og har ikke Arendal kommune hele seks ansatte som jobber med kommunikasjon?

Svaret på samtlige spørsmål stilt ovenfor er ja. Og da burde det vel absolutt være mulig å utforme en pressemelding som formidles til alle lokale medier og på kommunens egne plattformer når en så betent sak som den flaue fløyheisen kan få nok en kostnadssprekk. Her hjelper det lite å skylde på at saken ligger hos Arendal eiendom, for eiendomsselskapet er til syvende og sist kommunens eget selskap og kommunens ansvar. En åpen, informativ og god kommunikasjonsstrategi ville vært selvsagt i en kommune som faktisk arbeider for åpenhet.

Arendal kommune har den siste tiden jobbet frem et prosjekt vedrørende klar tale i offentlige dokument. Prosjektet i seg selv er flott, men ambisjonen fra kommunens side fremstår både halvhjertet og skallaktig når den viktige kommunikasjonen i store saker uteblir.

Istedenfor ble saken orientert om til de oppmøtte politikerne som skulle stille i komitemøte sist torsdag. Det var ikke opplyst i innkallingen til møtene at denne orienteringen skulle finne sted, og flere timer etter at NRK Sørlandet først meldte om saken var verken ledelsen i Fløybyen AS, varaordfører eller ordfører mulig å få tak i.

Innbyggerne i Arendal fortjener bedre enn politikere som enstemmig vedtar et prestisjeprosjekt med så stor risiko som Fløyheia åpenbart innebærer når kostnaden nesten er fordoblet. Når uhellet først er ute fortjener de skikkelig informasjon og etterrettelig håndtering. Og de fortjener bedre enn å sitte igjen med en følelse av at millionene flyr ut av vinduet mens de stiller seg selv spørsmålet: Hva skjedde nå?