fbpx
skip to Main Content

LEDER: Grå fremtidsskyer

Forrige uke kom nyheten om at Mattilsynet flyttes til Kristiansand. Istedenfor 15 ansatte i Arendal og 15 i Kristiansand, skal alle nå samles i vest. Det gir dystre framtidsutsikter for østre Agder og Arendal etter sammenslåinga som skal skje ved nyttår.

Med mildest mulige ord kan man kalle dette en snål beslutning. Da sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder ble kuppet gjennom i fylkestinget av FrPs lokalpolitikere ble det nemlig også inngått en avtale om at fylkeskommunale arbeidsplasser skulle ligge i Kristiansand, og statlige skulle ligge i Arendal. Arendal skulle ha 420 arbeidsplasser fra Statens Vegvesen, fylkesmannen og NAV. Politikerne visste dog den gangen at de ikke hadde myndighet til å bestemme over statens institusjoner og plasseringen av disse, så det ble lagt inn en forsikring om at visse statlige arbeidsplasser Arendal mistet skulle godtgjøres med fylkeskommunale arbeidsplasser. Nå er det klart at minst 85 arbeidsplasser fra fylkeskommunen skal ligge i Arendal. 15 til burde plusses på det regnestykket.

Men det er jo ikke godt nok. Statens Vegvesen varsler omorganisering, og her kan viktige arbeidsplasser gå tapt. For å beholde NAV måtte en kamp kjempes, og hjelpemiddelsentralen og kontaktsenteret flyttes likevel ut. Nå forsvinner også Mattilsynet.

En kommune trenger attraktive arbeidsplasser som krever kompetanse for å kunne tiltrekke seg innbyggere med høyere utdanning. Vi trenger høyt lønnede yrker, lavt lønnede yrker, ufaglært arbeidskraft og faglært arbeidskraft. Da er det ikke godt nok at en institusjon som Mattilsynet fjernes, og at dagens Aust-Agder og Arendal godtgjøres med tilfeldige arbeidsplasser fra fylkeskommunen. Alle ansatte i det offentlige gjør viktige jobber, det må sies. Likevel er forskjellen i signaleffekt ved at Mattilsynet har kontor i Arendal og at eksempelvis fylkeskommunens arkivtjenester ligger her stor.

Da statsminister Erna Solberg besøkte Arendal i forbindelse med Agder Høyres landsmøte kunne Agderposten melde at gruppelederne i alle Arendals bystyreparti leverte et opprop til henne. Det kan ikke ha gjort særlig inntrykk. Det er åpenbart at ingen andre enn innbyggerne i Aust-Agder og Arendal vil kjempe for å beholde viktige institusjoner i Arendal. Da trenger vi engasjement. Fra ansatte i de utsatte avdelingene. Fra kommunepolitikere, fylkespolitikere og stortingsrepresentanter. For det som skjer nå, det avgjør fremtiden til Arendal. Enn så lenge ser det ikke særlig lyst ut.

 

Back To Top