fbpx
skip to Main Content

LEDER: Fylkesmannen som skulle til seters for å samle

Første steg på det mange kritiske røster har kalt en snikete sammenslåingsprosess mellom Aust- og Vest-Agder er tatt. En felles fylkesmann, Stein Ytterdahl, overtok 4. januar både Vest-Agders Ann-Kristin Olsens og Aust-Agders Øystein Djupedals stillinger. Den nytiltrådte har foreløpig kontorplass i Arendal, og de to embetene som nå er blitt ett er samordnet, men ikke samlokalisert. Om det forblir på det viset er imidlertid uvisst.

Fylkesmannens jobb er enkelt og greit å være statens representant i fylket, han eller hun skal følge opp vedtak og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. For Ytterdahls del vil jobben imidlertid innebære noe mer enn det. Han skal samordne fylkesmannsembetene i to fylker som slåss om flyplasser, sykehus, anerkjennelse og balanse. I en årrekke har sykehuset i vest blitt prioritert på bekostning av sykehuset i Arendal. Vi husker alle tidligere ordfører i Kristiansand Arvid Grundekjøn fra Høyre sitt utspill til Sørlandsbenken i fjor, hvor han tok til orde for økt fokus på at Kjevik skal være en sterk regional flyplass.
– Vi må være tydelige på at det ikke er behov for to flyplasser og at man ikke skal bruke offentlige midler på Gullknapp, sa Grundekjøn den gang.

At en sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder uroer er ikke til å komme utenom. Endringen som trådte i kraft fra starten av 2016 kan oppfattes som første steg på veien mot ett fylke, og med et sånt resultat vil Aust-Agder tvinges inn i en småsøskenposisjon som vil påvirke fordelingen av alle offentlige institusjoner. I helgens utgave av Arendals Tidende kan du lese om hva den nye fylkesmannen sier om en fremtidig lokalisering av hans embete og om motsetningene som ligger mellom Aust- og Vest-Agder.

 

 

Back To Top