fbpx
skip to Main Content

LEDER: Etablering og fokus

Sommeren er i ferd med å innta Arendal sentrum med alt som hører til. Med sol og varme synes cafégåing og byshopping å bli en større prioritet for arendalitter enn resten av året. Foruten norske turister som allerede i juni inntar Arendal for å nyte sol og varme, bidrar også cruiseanløpene til å øke antallet mennesker i byen.  Dermed er forsommeren også en god tid å starte nye virksomheter i sentrum.

Arendals Tidende dekker sentrumsutviklingen og det som skjer i byen tett. I forrige ukes mandagsavis og helgemagasin kunne du lese om nyoppstartede virksomheter i byen. Caféen «Pigene på Torvet» åpner snart, utestedet «Lille Andevinge» er allerede åpnet og den nye kolonialen på Tyholmen åpnet før helgen. Det er gledelig å se at det satses i sentrum, i en tid hvor sentrumsdød er et lurende spøkelse i byer over hele landet.

Spørsmålet nå er hvordan man best mulig kan legge til rette for at nysatsningene i byen, så vel som dem som allerede har sitt daglige virke i sentrum, kan lykkes best mulig. Når det skal legges en helhetlig plan for hele Arendal kommune snakker vi om kollektivakser, lokalsentre og satsingspunkter. Det samme er enda ikke tilfellet for byen. Foruten et par samlingspunkt for forskjellige typer virksomheter, er hele Arendal sentrum er ett eneste stort satsingspunkt slik det er i dag. Det er kanskje ikke den beste løsningen.

Arendal skal i tiden fremover inngå i et prosjekt fra Norsk design- og arkitektursenter hvor målet er å finne effektive virkemidler mot tomme butikklokaler. Som en del av prosjektet bør det kanskje vurderes om sentrum bør deles inn i satsningsområder etter typen virksomhet. Dersom man klarer å fokusere på handel i ett område kan de forskjellige aktørene hjelpe hverandre med å dra handlende til området. Dersom man klarer å konsentrere cafédriften på et sted kan kan det bli lettere for kaffetørste arendalitter og turister å finne en ledig plass. Og dersom man fokuserer på boliger i ett bestemt sentrumsområde kan man kanskje legge til rette for at det blir mer attraktivt å bosette seg midt i sentrum.

Back To Top