fbpx
skip to Main Content

LEDER: Dunk, dunk, dunk, dunk

Nesten 100.000 søppeldunker skal erstatte Agder renovasjons ”skap-søppel-system” innen neste vår. Dermed tas mange problemer rotta på, men hvor tenker vi ikke kreativt rundt estetikken?

Da nye løsninger for renovasjonsdunker i Arendal og kommunene rundt ble fastsatt, ble flere aspekter vurdert. At de nåværende søppeldunkene er dårlig isolert og nærmest inviterer skadedyr som rotter og mus på matavfallsfest ble nok til slutt vurdert som det aller viktigste. At de 16 år gamle søppelskapene begynner å bli nokså slitt var et nesten like viktig aspekt. Estetikken blir nummer tre på lista. For 100 000 søppeldunker er mange dunker, som tar mye plass og blir godt synlige i tette boligstrøk.

”Bergensbosset” har nylig gått fra å kastes i vanlige plastdunker til å legges i søppeldunker under bakken. Byen har et av verdens største rørbaserte søppelsystem og kostnaden har vært på over 300 millioner kroner. Bergen kommune har imidlertid et helt annet forhold til det kommuneøkonomiske spøkelset Robek-lista enn Arendal kommune. Mens trusselen om å settes under statlig styring truer i sør, kom Bergen seg av lista og fikk tilbake full styring over egen økonomi for flere år siden. Arbeidet med å grave ned søppeldunker i Arendal er allerede i gang, men det vil skje sakte, klattevis og delt og med helt andre løsninger enn i Bergen.

Rotter, slitasje og estetikk vurderes under økonomien som må styre alt. Da er de fire store plastdunkene som skal deles ut til alle husstander det beste alternativet som gjenstår. Når det er sagt kan imidlertid dunkene deles ut med langt flere alternativer og med helt andre føringer enn det som er lagt opp til nå. Både i bynære strøk uten nedgravde søppeldunker og tette boligfelt vil dunkene ta mye plass og bli et øyesår. Alle husstander får tilbud om å dele dunker. Arendals Tidende mener imidlertid Agder renovasjon kunne tatt en langt tydeligere rolle her, og dermed også fått muligheten til å spare mye penger i fremtiden.

Ved å oppfordre velforeninger og nabolag til å gå sammen om å etablere fellesstasjoner for søppeltømming ville renovatørene fått færre tommeposter på sine ruter. Søppelboder hvor dunkene står vernet fra velting og vær er postitivt for både synssansen og luktesansen.

Dersom gratis søppeltømming for en hel gate sto på spill som premie ville nok mange engasjert seg.

Back To Top