fbpx
Annonse:

Leder: Den gode samtalen

Tastaturer, opprør mot den såkalte eliten, en amerikansk president som snakker om «grab them by the pussy» og en innvandringsminister som insisterer på at innvandrere bæres inn i landet vårt på gullstol og er lykkejegere. Det er noen av de store trekkene som etter hvert har sneket seg inn i alle lag av offentlig diskusjon og debatt. Også i Arendal ser vi at harde kommentarer får plass på lokale partis facebooksider og i avisenes kommentarfelt.

I dagens utgave av Arendals tidende har vi valgt å løfte dette fram og stille spørsmål om hva det gjør med den offentlige debatten, nå og på lengre sikt. Det å snakke ned enkeltpersoner, gang på gang trekke opp gamle saker på steder hvor relevansen strengt tatt er liten, snakke nedsettende om folks utseende, trekke inn hudfarge eller nasjonalitet der det har lite med saken å gjøre og generelt slå hardt ned på personer som ytrer seg i det offentlige kan på kort sikt skremme folk fra å delta i den offentlige samtalen. I et mer langsiktig perspektiv er Arendals Tidende bekymra for at et sånt ordskifte kan dytte vesentlige argumenter av banen, og at et plettfritt utseende, en historie uten feilskjær og norsk stamtavle nærmest skal bli krav for at man tas seriøst. Det er en farlig utvikling, og det er hevet over enhver tvil at man kan ha gode argument i en sak, selv om man har trådt feil ved en annen korsvei. Dyttes fakta og gode argument av banen i det offentlige ordskiftet, forsvinner offentlighetens opplysende funksjon. Da forsvinner også grunnlaget befolkningen trenger når de går til urnene for å gjøre sin borgerplikt.

Om under to måneder er det kommune- og fylkestingsvalg, og bystyret i Arendal skal settes sammen på ny. For at menneskene som skal innta benkene skal velges på best mulig grunnlag er det viktig at argumentene deres blir hørt. Det samme gjelder dem som skal velges på ny. De som er på vei ut av bystyret. De som engasjerer seg i andre politiske fora. Og dem som engasjerer seg på helt andre arenaer.

I et klima hvor alle forsøk på en god dialog blir møtt med grums er det vanskelig å se klart, og den eneste måten å rydde opp i det er å møte hverandre med respekt, raushet og forståelse i offentlige, private, gode og dårlige samtaler.