Annonse:

LEDER: Boplikten som røver innbyggere

En spørreundersøkelse er akkurat nå ute på nett fra Arendal kommune, og frem mot mandag 3. juni ønsker de at så mange som mulig skal svare på spørsmål om hva de ønsker seg fra boligpolitikken i Arendal. Resultatet skal danne grunnlag for å skape en kommune flere ønsker å flytte til, og flytte tilbake til. Allerede før fristen for spørreundersøkelsen er gått ut er en ting helt klart: Arendalitter ønsker sjøutsikt og nærhet til grønne områder. Samtidig gjør fraværet av boplikt i Arendal kommune at de flotteste eiendommene rives raskt bort fra markedet til priser den jevne arendalitt ikke kan konkurrere om.

Den nevnte spørreundersøkelsen skal utgjøre et faktagrunnlag i sakene politikerne og administrasjonen hele tiden jobber med. Altså spørsmål som har å gjøre med boligpolitikk, utnyttelsen av arealer i kommunen, planene for sentrum og påvirkningen av samfunnet vi har i Arendal.  Arendal kommune gjør for tiden en god jobb med å invitere til samlinger, legge ut spørreundersøkelse og hente innspill til hvordan områdene som tilhører oss alle skal forvaltes. Grunnlaget for boligpolitikken vi har i Arendal i dag er at det skal bygges attraktive leiligheter myntet på dem med barn som er så store at de har flyttet ut, og andre som ikke trenger så stor plass. Når disse flytter blir eneboligene stående igjen, klare for småbarnsfamilier som vil starte et nytt liv i Arendal.  Kommunens planleggere jobber også utfra en tanke om at små bydelssentra skal inneholde det arendalittene trenger i hverdagen, sånn at den lokale tilhørigheten og fellesskapet blir større, og behovet for å kjøre bil blir mindre.

Sånn blir det imidlertid ikke alltid, omsetningstiden på brukte eneboliger er høy og boligene går ofte under prisantydning. Unntaket er de attraktive boligene med sjøutsikt og store deilige uteområder. At man må betale for sjøutsikt, sørlandsidyll og herlig hage er ikke noe nytt. Men når disse praktboligene snappes opp som fritidsboliger, av folk fra større byer som har stor kjøpekraft på grunn av prisutviklingen i særlig Oslo og området rundt, da blir lokale strategier for boligpolitikk ganske maktesløse. Folk som har vært ute og skaffet seg kompetanse, funnet seg en make fra en annen kommune og kanskje til og med skapt små skattebetalere, er blant de aller mest verdifulle innbyggerne for Arendal kommune. Barnefamilier er viktige for kommunen å tiltrekke seg enten de kommer fra Arendal eller andre deler av landet. Når de attraktive eneboligene blir solgt som hytter eller fritidsboliger til folk med en helt annen kjøpekraft mister Arendal et viktig argument for å tiltrekke seg den innbyggergruppa som er ønskelig.

Derfor burde boplikten gjeninnføres i Arendal.