fbpx
skip to Main Content

LEDER: Barn bør ikke sove alene i barnehagen

Saken i Bergen hvor en ett år gammel gutt døde etter at han 3. januar ble hengende fast i selene sine utenfor vogna, rystet hele Norge. Det er forferdelig at et lite barn ikke fikk sin sikkerhet ivaretatt. Og det er viktig at rutinene nå gjennomgås.

Arendals Tidende har bedt alle private og kommunale barnehager i Arendal fortelle hvordan deres barn sover. Resultatet viser hvor mange som sover uten at en sovevakt alltid er til stede. Det er svært mange forskjellige rutiner, og det er store variasjoner i hvor sikkert barna sover. Noen barnehager oppgir at de har en sovevakt, men denne sitter ikke nødvendigvis inne hos barnet. To barnehager har latt være å svare på Arendals Tidendes henvendelser. En vil ikke oppgi sine rutiner til avisa, men henviser til kommunalsjef. Vi mener det i seg selv er bemerkelsesverdig da et tema som dette bør være noe barnehager ønsker å snakke om for å trygge pårørende til barna i barnehagen. Gjennomgangen Arendals Tidende har gjort viser at veldig mange barnehageansatte går langt for å sikre at barna er trygge. Løsningene de finner i gamle og slitte bygg er virkelig prisverdige. Noen barnehager har også en vei å gå for at alle barn skal være trygge når de legges for den daglige duppen sin. Det tror vi alle som arbeider i barnehager ønsker å jobbe for.

I Arendal kommune er dette allerede tatt tak i. Det er flott. Arbeidet som nå fremover gjøres må stramme opp der rutinene ikke er hundre prosent vanntette. Arendals Tidende mener kommunen bør kreve at barn aldri sover uten at en barnehageansatt er til stede. Om byråkratiske prosesser kommer i veien for det, må de prosessene være mindre viktige enn barns sikkerhet.

Regelverket på nasjonal basis skal gjennomgås til sommeren. Til NRK sier Jakob Linhave, direktør i miljø- og helseavdelingen i Helsedirektoratet at det er vanskelig å lage helt konkrete regler som skal gjelde alle, fordi alle barnehager er ulike. Det stemmer ikke. Dette er ikke vanskelig. Ingen barn bør legges til å sove i en barnehage uten konstant tilsyn. Her har Arendal kommune muligheten til å gå foran med et godt eksempel og si at ingenting annet enn en sovevakt som alltid er til stede er godt nok.

 

 

Back To Top