fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

LEDER: Arendal vil bedras?

Så gikk det som det måtte da politikerne i Arendal skulle legge frem sine forslag til budsjett. Vedtatte prosjekter måtte vike for en frykt for at kommunen skal miste retten til å styre seg selv, og havne på den fryktinngydende Robek-lista hvor fylkesmannen styrer alle kommunens investeringer. I en sånn kommune er det nok verken særlig moro å være ordfører, politiker, opposisjonspolitiker eller innbygger.

Samtidig er det ikke særlig moro å være innbygger i en kommune hvor prosjekt bankes gjennom og vedtas, for så å fases ut i budsjettprosessene. Det er nettopp det som skjer med «Drømmenes hus» nå. Dagsenteret, Treffstedet tredje etasje og brukerstyrt senter er kommunens tilbud innen psykisk helse. Brukerne av disse tilbudene har tatt en aktiv rolle for å sørge for at deres egen hverdag kan bli litt annerledes. De har arbeidet hardt for å få politikerne til å vedta å bygge et felles hus for dem på den gamle brannstasjonstomta i Arendal. Når harde prioriteringer nå er gjort viser det seg at det ikke vil bli mulig å tilby disse menneskene det tilbudet.

Opprustning av kaianlegget på Barbu fiskemottak og en lekker slutt på promenaden fra Barbu og inn til byen lar også vente på seg. Penger til kultur syntes å kastes inn og ut av budsjettet som en jojo. I helgens utgave av AT-Helg har vi omarbeidet tungt politikerspråk og dokumenter til en magasinartikkel, her kan du lese hvordan politikernes forslag vil påvirke din hverdag i Arendal.

Arendal kommune har pådratt seg en gjeld på nesten 70 000 kroner per innbygger. I en sånn kommune må styringen være restriktiv, og det er en vanskelig oppgave når nye behov melder seg. Derfor har politikerne vedtatt, lovet og håpet. Åpenhet om den økonomiske situasjonen og fokus på kommunens kjerneoppgaver er langt tydeligere i budsjettforslagene som legges frem for neste år, enn i forslagene som har vært oppe tidligere. Denne åpenheten er en krevende, men svært riktig oppgave.

Back To Top