Annonse:

Leder: Alle skal slippe til

Hvis vi arendalitter lytter til og har respekt for hverandre kan offentligheten bli en fin plass å være.

Innbyggerne i Arendal har en tendens til å dele mediene inn etter politisk tilhørighet, eller geografisk som sådan. Venstre og høyre. Gud forby: kristiansandsvennlig. På digitale plattformer løper karakteristikker og personangrep løpsk. I Arendals Tidendes spalter har vi mulighet til å spore debatten inn på et konstruktivt plan, og i de følgende avsnittene vil vi fortelle deg hvordan vi gjør dette.

I dagens avis vies et leserinnlegg som tviler på menneskeskapte klimaendringer spalteplass. Til tross for at dette innlegget trykkes mener skribenten at den såkalte demokratiske debatt uteblir, fordi stemmer som hans ikke blir hørt. At klimaendringene vil skape utfordringer og at det er stor grunn til å tro at disse er menneskeskapte er tonen i Arendals Tidendes meningsbærende journalistikk. Likevel slipper vi stemmer med motstridende meninger til. Hovesaken er et eksempel på det samme. På lederplass i denne avisen har det blitt ytret et ønske om hvordan Hoveodden skal se ut i framtida. Enige og uenige stemmer er like velkomne til debatt.

Å fremme kommunikasjon mellom grupper som er uenige med hverandre er en av bærebjelkene i pressens demokratiske funksjon. I Arendal er hovesaken et godt eksempel på dette. Den handler om hvordan vi skal gjøre et av kommunens aller vakreste naturområder enda vakrere, det er en fantastisk mulighet. Men for mange er det blitt en krigsarena, fremfor en sunn debattarena. Dersom lesere og skribenter faktisk lytter til hverandres innspill, fremfor å komme med negative personkarakteristikker og stå på barrikadene mot hvert eneste utspill på andre siden av skalaen, kan vi faktisk bli klokere sammen.

Den funksjonen ønsker Arendals Tidende å bidra til. Derfor ønsker vi alle stemmer, sterke som svake, velkommen til å kontakte oss med tips og meninger. Vi avviser innlegg som går på akkord med menneskeverd, privatlivets fred og respekt for nasjonalitet og livssyn. Utover det ønsker vi deg hjertelig velkommen til å rope, snakke, lytte og bli klokere i våre verdifulle spalter.