fbpx
Annonse:

LEDER: Å synke ned i historien

Å ha tida til å sette seg dypt ned i sofaen med hjernen på full konsuminstilling og ta innover deg en historie du visste lite om fra før er en fantastisk følelse. Denne helga gir vi deg en perfekt sak for en sånn anledning i Arendals Tidende.

På Tromøy kirkegård er det et lite avgrenset område som har fått tittel middelalderkirkegård, og vernet som følger med. Området har trolig blitt brukt som gravplass siden før kristendommen kom til Norge, og hadde det vært vegger rundt kunne man trygt sagt at historien sitter i veggene. Siden det er ute i den frie natur må man heller ta inn over seg at historien sitter bom fast i bakken du trør på. De gamle gravsteinene er også spennende å se på, og med hjelp av kunsthistoriker Anne Marie Falcks arbeid og opplysninger i dette magasinet og i hennes egen bok, kan du lære om hvordan personene som har ligget gravlagt under gravminnene har preget den byen vi bor i nå i 2019.

Flere av de flotte gamle historiske gravsteinene står imidlertid ikke over de personene som er gravlagt på kirka, noen flyttes vekk fra fra gravene når ingen lenger betaler for dem, og står bare til pynt, mens andre blir tatt i bruk på ny med nye navn for å forsøke å beholde preget. Uten vedlikehold forfaller de gradvis. Nevnte Falck er ikke enig med kirkevergen om hvor mye ansvar kirka har plikt til å ta for gravsteinene, men både hun og kirkevergen er enige i at de ønsker å ivareta historiske objekt.

Kirkevergen forteller at de ønsker en plan for hvordan og hvilke gravminner i hele Arendal som skal ivaretas, men her må man vokte seg vel for å slå seg til ro med en plan om en plan. Arbeidet står stille i dag, og verken oppstartsarbeid med en verneplan eller igangsettelse av det er på trappene.

Kirkegården er et sted man har mulighet til å gå for å minnes de man har mistet, men det er også et spørsmål om økonomi, historisk verdi og faglig kunnskap. Det er en spennende historie som du kan lese mer om i helgas utgave av Arendal Tidende.

God helg, og god lesning!