fbpx
skip to Main Content

LEDER: Å kalle en spade for en sørlandsskuffe

Etter at flertallet i Arendal bystyre for en drøy uke siden vedtok at det ikke skal holdes folkeavstemming rundt kommunesammenslåing har debatten kokt. Når en innbyggerundersøkelse sammenlignes med en folkeavstemming er det kanskje heller ikke så rart.

Mye fint har blitt sagt i forbindelse med innbyggerundersøkelsen som gjennomføres nå. Mange fine regnestykker har også blitt fremlagt, så her kommer et nytt regnestykke. De nyeste tallene tilsier at Arendal kommune har 44.313 innbyggere. 12.000 av dem blir hørt i en innbyggerundersøkelse. Det er 2,71 prosent av befolkningen. Omtrent like stor skisseres feilmarginen ved en innbyggerundersøkelse å være, men hvilken rolle spiller det for folk flest?

Arendals Tidende tror det er farlig å undervurdere befolkningen, når dårlig oppslutning om folkeavstemminger om kommunesammenslåing brukes som argument for ikke å gjennomføre en folkeavstemming i Arendal. Ved lokalvalget i fjor høst valgte kun litt over halvparten å gå til urnene. I all hovedsak handler det om at de ikke er engasjert i lokalpolitikken. Likevel gjør ikke det at vi snakker om at politikerne som sitter i dag ikke er valgt på grunnlag av folkevilja. Lav valgdeltagelse er et stort demokratisk problem som bør svares med god informasjon, forståelig retorikk og stabil politikk. Ikke med å unnlate å høre folkets stemme i neste omgang.

Avisa tror også det er farlig å undervurdere verdien som ligger i å fortelle hver enkelt at den personen skal bli hørt. Til tross for at et representativt utvalg av meningene kommer frem i en innbyggerundersøkelse er det noe eget for hver enkelt å få sette et kryss og gjøre sin borgerplikt. Følelsen av avmakt kan raskt oppstå blant innbyggerne når enkeltpartier i ett øyeblikk er klare i talen på at folkeavstemming skal avholdes, og i neste øyeblikk kun vil spørre et representativt utvalg.
Med mindre man er en av de heldige utvalgte som får statistikktelefonen på andre siden av røret er man faktisk ikke hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. En spade er fortsatt en spade.

 

Back To Top