fbpx
skip to Main Content

Kompensasjon må være lik for alle berørte

Det mest oppsiktsvekkende med avisens «heljeprat» er at en journalist får lov å presentere grove faktafeil om Fremskrittspartiet og debatten om kompensasjonsordninger i Fylkeskommunen.  Det er direkte useriøst å tillegge meg meninger om offentlige ansatte som jeg ikke har og uttalelser jeg ikke har sagt, samt å missvise leserne av avisen om hva FrP har foreslått i saken. Jeg forventer en unnskyldning fra avisen som har så tilfeldig omgang med fakta som dette.

Jeg foreslo jo bare å likestille kompensasjonsordningene for alle som pendler samme strekning. Er det så vanskelig å være enig om?

Når fylkeskommunene blir slått sammen 1.1.2020 vil den nye Fylkeskommunen få kontorsted i Kristiansand, mens NAV og Fylkesmannen får kontorsted i Arendal.

Fylkesmannen har gjennom dialog med sine ansatte blitt enige om at kompensasjonen for flytting skal være 20.000kr, at de ansatte får busskort og at reisetid over 90min hver dag skal kompenseres med at overskytende blir dekket som arbeidstid. Avtalen gjelder for 2 år. Fremskrittspartiet i Agder viste til denne avtalen, og mente at det også skulle gjelde for de fylkeskommunalt ansatte. De skal tross alt pendle samme strekning,

Da kompensasjonsordningen for de fylkeskommunalt ansatte skulle behandles politisk, ble det flertall for å gi de ansatte 45.000kr og 1time kortere arbeidsdag. Avtalen gjelder i 5 år.

Når alle avtalene utløper, vil ansatte som pendler fra Arendal til Kr.sand ha mottatt 225.000kr, mens pendlerne fra Kr.sand til Arendal mottar 40.000kr. Dere ser forskjellsbehandlingen?

For Fremskrittspartiet har det selvsagt handlet om likebehandling av ansatte som får lik merbelastning av omstillingsprosessen.

 

 

Back To Top