fbpx
skip to Main Content

Kommunevalget – og klima

Mange eller ofte alle de politiske partiene ytrer at faren for endringer i klimaet er en av de viktigste sakene i valget.

Dette er så viktig tror vi at vi må stå sammen om løsningene både i Stortinget som lokalt og regionalt.

Programmene er fulle av prosenter for hvor mye som skal eller må kuttes – men lite om hvordan.

Folk blir fortvilet om hva de skal stole på. Meldingene fra FN spår undergang og elendighet.

Vi trenger en samlet politisk flertallskonstellasjon som legger frem en konkret tiltaksplan.

Det skjer mye positivt og mulighetene er mange også lokalt. EU 6 motoren skrives det lite om, elektrifiseringen av skipsfarten likedan. Mest om hvor galt det er med vindmøller. Norge som tjener fett på olja, skal si nei til vind. Vi må huske at alle oljepengene er tjent gjennom forurensing – som forurenser har plikt til å rette opp i. Egoismen får stort omslag i Norge. Mange tror vi er beste gutten i klassen – men fakta er at vi er på topp i utslipp målt pr innbygger. Kan vi ikke stase på vind i områder hvor vannkratsdammene er lokalisert og infrastrukturen ligger klar?

MDG vedtok på sitt landsmøte å satse på blant annet lokal produsert energi. For å få dette til at kommuner, næringsliv og innbyggere med eiendommer vil satse på å produsere store deler av sin egen strøm selv med solceller og energibrønner.

Nå gir ENOVA ut 2,3 milliarder kroner til Equinor til havvind, som har penger selv. Det er bra, men hvorfor ikke også stimulere lokal produsert energi som kan gi 1- 1,5 like mye strøm som dagens vannkraft og sette i gang det grønne skiftet over hele landet.

Lokal strøm går rett til forbruk uten svinn fra husene våre, til elbilene og til forbruk uten av linjene belastes. Med satsing på batterikapasitet kan energien også bruke når sola ikke er oppe.

Kommunene vil kunne bli nærmest selvforsynt med energi som både er økonomisk og bra for klimaet. For å få det til må det gjøres mer attraktivt å satse. Tilskuddssatsene til lokal produsert energi må økes – så kan vi produsere nærmest all vår strøm selv.

Norge må være en ansvarlig og aktiv bidragsyter til det grønne skiftet gjennom å produsere så mye energi som mulig- slik at kullkraftverkene kan stenges ned i Europa.

Mulighetene er der – ikke bare problemene.

Vi trenger politisk vilje til å sette i gang!

Vi kan også gi 16 åringene stemmerett til neste Stortingsvalg. Det er de som skal overta

 

Back To Top