fbpx
skip to Main Content

Kommuner bryter loven: Store forskjeller i omsorgstilbud

Nå har vi fått dokumentert det Pensjonistforbundet har vært bekymret for lenge: Det er store forskjeller mellom norske kommuner, og hvor godt omsorgstilbud du får, avhenger av hvilken kommune du bor i.


Rapporten som Senter for omsorgsforskning har laget på oppdrag fra regjeringen viser at store deler av kommune-Norge ikke har økonomi til å oppfylle lovens krav om en lik og forsvarlig eldreomsorg til folk der de bor. Rapporten viser også at det blir brukt mer penger på de under 67 år enn de eldre. De yngre får altså et bedre omsorgstilbud enn de eldre.
Pensjonistforbundet kan ikke godta at prioriteringssamfunnet får fritt spillerom. Det rapporten avdekker er ren aldersdiskriminering som snarest må opphøre!

Forskeren bak rapporten, Oddvar Førland, sier til NRK Nyhetsmorgen at det foregår lovbrudd i mange kommuner.
– Det er ikke vanskelig å tenke seg at dette påvirker brukerne betydelig, fordi dette er blant de mest skrøpelige menneskene i samfunnet vårt, rent helsemessig, sier Førland.
Rapporten avdekker også brudd på lovverket. Kun 55 prosent av sykehjemsbeboerne i undersøkelsen har hatt lovpålagt legemiddelgjennomgang.¨ I en tid der arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal være i gang i alle kommuner og fylker, er rapporten på mange måter velkommen. Den viser at Pensjonistforbundets bekymring for kommuneøkonomien har vært riktig. Dessverre har ikke bekymringen blitt tatt på alvor av de som sitter med ansvaret.
I forbindelse med neste års statsbudsjett har Pensjonistforbundet deltatt i høringer i en rekke Stortingskomiteer, og understreket alvoret i situasjonen. Vi anbefaler å ta 0,1 prosent mer fra Oljefondet, og gi de 9 milliarder kronene til kommunene. Uten å ta grep nå, frykter vi at forskjellene i kommunene bare vil øke, kommuner vil fortsette å bryte loven og reformen «Leve hele livet» vil havne i skuffen sammen med mange andre gode planer.

Back To Top