fbpx
skip to Main Content

Kommunepolitikere og kanal

Kjære kommunepolitikere.

Arbeidet med programmene for kommende kommunestyreperiode pågår og skal være ferdige før nominasjonene. Velgerne har krav på å få vite de enkelte partiers holdning til hva dere vil gjøre med sentrum i Arendal.

En viktig sak er om det skal anlegges en kanal fra Pollen til Kittelsbukt med alle de konsekvenser det medfører. En kanal vil få stor betydning blant annet for busstrafikken. Vi har per nå et velfungerende system for bussene som bringer passasjerer til og fra byen. Det kan ikke opprettholdes  dersom det anlegges en kanal. Så er det noen ville ideer om å anlegge en tunell mellom Barbu og Torvet og lede all trafikk østfra gjennom Strandgaten/Malmbryggen og kanskje videre Vestregate og Vesterveien. Er det i det hele tatt gjennomførbart, og vil det virkelig fungere?

I et dialogmøte med Vanja Grut og Michael Fuller-Gee har vi fått opplyst at kommunen ikke har påbegynt arbeidet med å tegne et utkast til utforming av en kanal. Kanalselskapets mange innspill er nettopp det – innspill. Ifølge Fuller-Gee skal kommunen lage sitt eget forslag og kostnadsberegne det samt foreta en konsekvensanalyse. Altså en helt normal kommunal fremgangsmåte. Men er det pengene og arbeidet verd?

Hva er politikernes begrunnelse for en kanal som vil få så store konsekvenser for Arendal sentrum? Praktisk samtlige politiske partier har tidligere sagt at de ikke vil bruke penger på en kanal og heller ikke at kommunen skal bruke egne ansattes arbeidskraft på saken. Så har ordfører Nordli skrevet ja til kanal, men at Ap vil prioritere skole, helse, sykehjem etc. Anders Kylland (Frp) har uttalt at det hverken er plass til kanal eller behov for det. Roar Gundersen (H) skrev i 2014 at «det kommer aldri til å bli gravd opp noen kanaler i Arendal» og «Vi vet at en gjenåpning av kanalene i Arendal vil koste flesk og kreve en omfattende omlegging av infrastrukturen i byen». Pensjonistpartiet vil ikke bruke en kommunal krone på kanal. Vil dere politikere virkelig ødelegge Kanalplassen som er en hovedarena for mange viktige aktiviteter, herunder internasjonalt marked, Arendalsuka, mange andre små og store arrangementer ?

Vi velgere må kunne forvente at de enkelte partier gir oss klare begrunnelser for hvorfor de eventuelt mener at Arendal kommune skal grave opp en kanal som vil få så store konsekvenser for sentrum både arealmessig og økonomisk.

Sverre Fosse, Karl Erik Fredriksen, Peder J. Gjetmundsen, Arne Husebye, Andreas Raaum og Jan Vatne

 

Back To Top