fbpx
skip to Main Content
OPPDATERING PÅGÅR: Det er mange ting å glede seg over i utviklingen av Arendal. Foto/montasje: Esben Holm Eskelund

Kommentar: Oppdatering pågår

Det skjer mye i Arendal. Mye vi skal glede oss over.

Utvikling skjer. Det har sønnen på snart 10 år også fått med seg. Fra baksetet i bilen trekker han stadig paralleller til mange av de synlige og fysisk ruvende prosjektene rundt om i kommunen vår til dataspillet «Minecraft». Et spill der en kan bygge, utvikle og komme seg videre i kreativt modus, eller gå på en skikkelig smell i overlevelsesmodus. Han velger som regel den kreative løsningen. Det bygges veier, det bygges boliger, det bygges næringsarealer og anleggsarbeidet til ny skole på Tromøy vest er i gang. Ja, for ikke å glemme at nå som våren er kommet feies gatene – kort sagt: oppdatering pågår. «Arendal oppdateres og blir moderne, pappa».

Bo og reise
Det har han rett i. Det skjer utvikling i både smått og stort. Det har vært kritiske røster både i spørsmålet om byggingen av boliger i blokker i Barbu og ny firefelts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Noen mener det er feil retning, og det motsatte av utvikling, å bygge nye samferdselsårer og utnytte attraktive områder nær sentrum til boliger. Det er ikke egentlig lokalpolitikerne som styrer at vi i fremtiden bør bo tettere. Det handler om nasjonal– og faktisk global politikk om at utslipp av klimagasser må ned. I Barbu, som i ennå et par år vil kunne kalles et knutepunkt i Arendal, kan vi glede oss over at mange mennesker får muligheten til å bo. Langt flere enn om utbyggingen ble begrenset til lavhusbebyggelse. Barbu blir oppgradert. Det stygge transportlageret er borte og langs sjøkanten helt inn til Langbryggen har den historiske sjøfartsbyen vår fått et nytt, moderne ansikt. Det ble ropt høyt etter park i forbindelse med Barbu-byggingen. Nå er parken påbegynt og skal gi allmennheten, deg og meg, tilgang til det flotte området. Vi må huske på å ta den i bruk om vi virkelig mener det er viktig med en offentlig park i byen!

Å få flere slike arbeidsplasser til Arendal gjør at kommunen kan være mer attraktiv å flytte hjem til

Utviklingstakt
Det har skjedd mer i denne kommunen i løpet av min sønns ti år enn det gjorde i løpet av mine første 20. Legger vi planene om videre utvikling i Arendal til grunn vil takten fortsette, spesielt på boligsiden. Det begynner å skje ting i forbindelse med næringsutvikling, men det er et tankekors at takten her går langt saktere enn bygging av steder å bo. Ny E18 vil forhåpentligvis få fart på næringsutviklingen og gjøre det attraktivt å etablere virksomheter i kommunen. Arendal trenger alltid en viss mengde nye boliger, men det skal bo folk i husene og da trengs attraktive arbeidsplasser som vil få flere til å bosette seg i kommunen vår. Et økt tilfang av akademiske kompetansearbeidsplasser er et ønske mange politikere har og med avtalen om fylkessammenslåing fra 2020 legges det opp til at Arendal skal få en stor andel av de statlige arbeidsplassene på Sørlandet. Det er veldig bra, men lokalpolitikerne og den politiske ledelsen må være på og ta med seg innspillet fra rådmannen i Pulsen på Arendal i avisen i forrige uke om at de må sørge for at ingen får mulighet til å glemme innholdet i avtalen. Å få flere slike arbeidsplasser til Arendal gjør at kommunen kan være mer attraktiv å flytte hjem til for utflyttede arendalitter som ofte må til større byer for å få brukt kompetansen de sitter på etter endt utdanning. Å demme opp for «hodeflukten» lokalt kan få kommunen vår inn i en bedre sirkel. Det er et av helt sikkert mange, viktige grep for å få bukt med dårlige levekår.

Det er bare å håpe på godt vær og at vi slipper å bruke «svenskeknappen»

Mye å se frem til
I Arendal har vi mye å se frem til gjennom året. Slik var det ikke før. Slik må det aldri bli igjen. Arendalskonferansen, Arendalsuka, et TedX-arrangement som vekker oppmerksomhet langt utover i landet og ikke minst musikkfestivalen Canal Street. Det er arrangementer som er med på å gjøre oss stolte av byen vi bor vi. Før jul i fjor fikk et stort område langs kysten vår status som nasjonalpark. Når innbyggerne etter hver tar innover seg hvilken verdier den statusen kan tilføre, blir nok arendalittene stolte av også det. De ti siste årene har Arendal vært i siget. Inntrykket er at vi er på vei i en riktig retning. Samtidig er vi helt avhengige av at kommunen gir oss tjenestene vi har krav på og følger opp når noen faller utenfor. Det er bare å håpe på godt vær og at vi slipper å bruke «svenskeknappen» på samfunnet for å restarte maskinen og avbryte oppdateringen. Da må vi nemlig begynne på nytt. Og det er viktig å ha i tankene at vi i kommunen vår aldri må tenke at vi er ferdig utviklet. Det blir som en håndverker som påstår at hun er ferdig utlært. For det blir man aldri innen det har kommet noe nytt. God påske!

Back To Top