Annonse:
Idéskisse Over Planlagt  Område På Hoveodden. Canvas Hove
Idéskisse over planlagt område på Hoveodden. Canvas Hove

Kan vi stole på prosessen Canvas Hove – HDU – Politisk ledelse?

Flere politikere føler seg lurt når sannheten rundt Hoveodden blir mer synlig. Canvas Hove, HDU og politisk ledelse har eller burde skjønt at hemmelighold av prosessen ville komme for dagen og skape politisk uro. Enda verre er det at tilliten fra befolkningen til politisk ledelse er kraftig svekket, noe som i sin tur svekker tilliten til alle politikere.

Prosessen må ryddes opp i før man kan gå videre og si noe om hvordan vi skal utvikle og forvalte Hoveodden. Arendal bystyret, politikere og generalforsamling for HDU kan og skal ikke privatisere inngangsporten, indrefileten på Hove og Raet nasjonalpark.

Helsepartiet Arendal mener at det må iverksettes en ekstern granskning av prosessen fra dag 1 til nå. Dette er den eneste muligheten til å gjenvinne tilliten i befolkningen. Vi har mange flinke jurister i kontrollkomite og i kommunen, men dette har tatt en vending som tilsier at ekstern gransking må til.

Det er flere politikere som har vært tydelige og stått på for å belyse en prosess som det kan stilles spørsmål med. Vi kan ikke ha det slik at en stor del av befolkningen sitter igjen med et inntrykk av «røverstreker» i politisk ledelse. Helsepartiet var tidlig ute og mente at prosess og resultat ikke kan aksepteres.

Helsepartiet kommer, slik situasjonen er nå, i generalforsamling til å kreve to saker.

  1. Styret for HDU avsettes.
  2. Det iverksettes en ekstern evaluering av kompetent juridisk miljø som kan prosess og forvaltningsrett.

 

Knut Tveiten. Helsepartiet Arendal.

Egil Hagen Helsepartiet Agder.