fbpx
skip to Main Content

Ja til kompetansekrav – Nei til kompetansekrav med tilbakevirkende kraft

Like før sommeren ble opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven endret. Det stilles nå strengere krav til den kompetansen lærere må inneha for å kunne undervise i ulike fag.

Utdanningsforbundet er ikke mot endringer. Vi er for å øke kompetansekravet for lærere, og vi har støttet at det skal stilles krav om 60 studiepoeng for å undervise i matematikk, norsk og engelsk på ungdomstrinnet, samt 30 studiepoeng for å undervise i andre fag. For barnetrinnet har vi støttet at det nå stilles krav om 30 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk. Vi har også støttet at lærerutdanninga skal bli masterutdanning, og går alt etter planen, iverksettes denne utdanninga fra 2017.

Det oppsiktsvekkende med den nye forskriften er at for fagene matematikk, norsk og engelsk er endringen gitt en tilbakevirkende kraft, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. I praksis fører dette til at mange lærere som kjenner fagene godt gjennom mange års praksis, avskiltes, og de gjøres ufaglærte over natta!

Samtidig er det slik at midlertidig ansatte ikke er rammet av endringen. En som er ansatt midlertidig kan, selv uten formell kompetanse i for eksempel norsk, undervise i faget.

I høringsprosessen forut for vedtakene som ble gjort, var Utdanningsforbundet tydelig i sin motstand mot den foreslåtte endringen.   Vi tror regjering og stortingsflertallet ikke har skjønt alle konsekvensene av hva de har vedtatt.

Det er arbeidsgivers (kommunens) ansvar å sørge for at de ansatte til enhver tid har den nødvendige kompetansen. En presset kommuneøkonomi vil bli ytterlige utfordret med nye utdanningskrav. Når staten nå pålegger alle lærere en slik utdanning, så er det vår oppfatning at staten må ta regninga fullt ut.

Utdanningsforbundet har utfordret sentrale politikere på realitetene i endringene. Flere politikere har svart at de kanskje vil se på dette en gang til. Utdanningsforbundet ber politikerne legge bort prestisjen i denne saken og sørge for at lærere som har vært sertifisert i både 10, 20 og 30 år fortsatt får være sertifisert. Vi ber om at vedtaket hvor kompetansekravet får tilbakevirkende kraft blir omgjort.

«Vend i tide – det er ingen skam å snu».

 

Ottar Stordal
Utdanningsforbundet Aust-Agder
Fylkesleder

Back To Top