fbpx
skip to Main Content

Interpellasjon vedr. nye problemer i forbindelse med E-18 utbyggingen

Asbjørn Karl Olsen

AP

Jens Gulseth i AF-gruppen sier på et møte med grunneiere i Tvedestrand at AF gruppen må spare 500 millioner, for å få nye E18 ferdig innen de økonomiske og tidsmessige rammene som er satt, og har blant annet brukt droner for å finne de best egnede stedene å gjøre endringer.

AF-gruppen vil fjerne tunnel og korte inn og senke brospenn, heve traseen for å slippe å bygge tunnel, og heller å flatsprenge en høyde

AF-gruppen har påtatt seg å bygge nye E18 for en halv milliard mindre enn opprinnelig budsjettert. Nå må de spare penger, og korte ned på byggetiden.

 

Grunneierne frykter konsekvensene. Senkede traséer og bruk av elementer gjør nemlig at åpningene som viltet skal passere gjennom, kalt lysåpningen, blir snevret inn. I reguleringsplanen er bredden satt til 30-50 meter, mens forslaget fra AF gruppen er på 20 meter.

AF-gruppen har også kastet sine øyne på en planlagt tunell på Træfjell, i Arendal kommune. Her ønsker de å heve traséen seks meter, og sprenge vekk fjellknatten, istedenfor å lage tunell.

 

Også dette vil skape problemer for viltet, siden tunneltaket var tenkt som viltovergang.

 

Sløyfer man dette, må viltet som i århundrer skal ha krysset over akkurat her, finne frem til en av de andre viltovergangene, og det kan ta tid å endre trekkene.

 

Gulseth minnet om at veien er et stort løft for regionen, og at en derfor ikke bør stritte for mye i mot. Men ingen av grunneierne ba om å få veien over eiendommen sin, og de hadde lite de skulle sagt der og da, så mange føler de har gitt nok allerede.

 

Grunneiere er bekymret. De har forhandlet fram en avtale med SVV, en avtale de kanskje ikke er helt fornøyd med, i utgangspunktet.  Slik det legges opp nå, vil enkelte grunneiere få redusert adkomsten til eiendomsparseller på den andre siden av E-18, i forhold til hovedbruket.

 

Det synes som om AF gruppen har levert inn et altfor lavt anbud og satser på nå å vinne fram med en runde to, for å komme økonomisk i havn.

Traseen er ferdig regulert og det synes som om AF gruppen nå ønsker å få til mindre vesentlige , i egne øyne, endringer. Men dette som legges fram er faktisk store endringer.

 

Dette er ikke akseptabelt. Først så har vi hatt en stor diskusjon med Nye veier om veibelysningen og nå kommer altså en runde med entreprenør, som har «oppdaget» at de ikke klarer å bygge veien for den prisen og innenfor tidsfristen som var forutsatt.

 

Hvordan vil Arendal kommune og ordføreren forholde seg til dette??

 

 

Back To Top