fbpx
skip to Main Content

Interpellasjon: Tilbud til unge voksne flyktninger i Arendal

De siste dagene har vi blitt rystet av dramatiske hendelser i Trondheim. To unge flyktninger som kom til Norge som enslige mindreårige er drept. En tredje i samme kategori er siktet for drap. Flere av de involverte har hatt og har tilknytning til Arendal, og miljøet påvirkes av disse hendelsene.

Undertegnede er derfor bekymret for om tilbudet som gis til denne gruppen flyktninger som nettopp har blitt voksne og må klare seg selv er godt nok.

Spørsmål til ordføreren:

 1. Hvilken oppfølging får enslige mindreårige som har blitt 18 år av kommunen?
  1. Sosialt
  2. Faglig/skole/arbeid
  3. Psykososialt
  4. Helsemessig
 2. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp ungdommer i risikosonen?
 3. Hvilke tiltak ser ordføreren for seg å kunne iverksette for å bedre situasjonen til denne gruppen ungdommer som i realiteten står uten omsorgspersoner?

På forhånd takk for svar.

Med vennlig hilsen
Gjermund Orrego Bjørndahl
Bystyrerepresentant
Sosialistisk Venstreparti

Back To Top