fbpx
Annonse:

Interpellasjon til ordføreren om enetiltak

Aleneboende barn i barnevernet, såkalt «enetiltak».

Vi har alle lest om gutten på 16 år som har måttet bo i et rom uten møbler, sovet på luftmadrass og i et rom uten varme, og under slike forhold må man vel kunne tilføye, uten «menneskelig» kontakt.

Det er ikke til å tro at dette kan skje i Norge, hverken i private eller offentlige barnevernsinstitusjoner.  Det er uverdige forhold vi her er vitne til, og dersom det var foreldre som hadde behandlet sitt/sine barn på denne måten, ville anmeldelse og fengselsstraff for foreldre vært en helt klar måte å reagere på. Dette er ikke bare uverdig, det må/bør også være ulovlig.

Det er nærliggende å tro at også slike forferdelige saker kan skje i vår kommune Arendal, og bare tanken får meg til å gråte.

Hvor mange barn i Arendal kommune bor i «enetiltak»?  Hvor lenge har disse barna bodd i slike tiltak?  Hvilken kontroll har kommune på standarden for slike «enetiltak»? Og sist, men ikke minst, kan ordføreren garantere at slike forhold ikke vil bli avslørt/oppdaget i Arendal kommune?