fbpx
skip to Main Content

BEREDSKAP: Interpellasjon til ordføreren i bystyret den 5. mars 2020

Vi er i dag så heldige at vi som bor i Norge lever i et forholdsvis trygt og stabilt samfunn, men dersom det skulle oppstå en alvorlig krise må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen.

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen. Dette gjelder også Arendal kommune. Vi har i dag ca 45.000 innbyggere og jeg tør påstå at de færreste av oss har oversikt over hvilke tilfluktsrom kommunen kan tilby sine innbyggere.

Ingrid Skårmo, bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet. Arkivfoto

Mitt spørsmål til ordføreren er:
Hva har Arendal kommune å tilby sine innbyggere hvis en alvorlig krise skulle oppstå. Hvor mange av våre innbyggere vil kunne regne med å få plass i et tilfluktsrom? Dette er spørsmål som veldig mange av oss lurer på og som vi vel burde vite om.

Ingrid Skårmo

Bystyremedlem for FrP

Back To Top