Annonse:

Interpellasjon til ordfører: Eldreombud

Interpellasjon til ordfører i bystyret 24. januar.

I regjeringserklæringen fra Jeløya fikk FrP gjennomslag for å etablere et nasjonalt eldre-, pasient og brukerombud.

Arkivfoto

I Statsbudsjettet for 2019 følger regjeringen opp dette med en bevilgning på kr. 4 mil. Dette er gledelig. De eldre fortjener det beste. Eldreministeren Åse Michaelsen FrP mener ombudet vil bidra til å sette helse – og omsorgstjenester til eldre på den politiske dagsorden. Hun sier videre at et nasjonalt eldreombud innebærer at kommunene også må sette større fokus på eldreomsorg.  Dette er kjernen i denne interpellasjonen. Kommunen må sterkere på banen for alle eldre, også til de som i dag ikke mottar kommunale tjenester.

Mange eldre bor alene i sine boliger og langt fra alle har nære venner eller familie som kommer innom for en prat. De føler seg derfor ofte ensomme og kan oppleve en sviktende helse uten at noen registrerer det. Slik vil vi ikke ha det i vår kommune.

For en del år siden mener jeg at Arendal kommune hadde engasjert en person nettopp for å kartlegge dette. Det ble ringt til personer over en viss alder for å sjekke om de hadde det greit. Ofte ble det hjemmebesøk og flere av disse hadde tydelig behov for hjelp i hverdagen.

Denne tjenesten er for meg meget viktig. Vi kan ikke slå oss på brystet og skryte av en flott eldreomsorg når det ikke gjelder alle.

Hva vil ordføreren gjøre for at også denne gruppen blir ivaretatt?

Ingrid Skårmo/bystyremedlem FrP