fbpx
skip to Main Content

Interpellasjon til fylkestinget

Venstres fylkestingsgruppe er alvorlig bekymra for både økonomien i trafikksikkerhetsarbeidet, miljøpolitikken i flertallet i Arendal bystyre og gjennomføringa av areal- og transportplanen i Arendalsregionen. Venstre er redde for at flertallet i Arendal vil svekke økonomien i andre vegprosjekt i resten av Aust-Agder eller at det ikke blir penger til viktige oppgaver i undervisning og omsorg, om det overraskende og svært lite gjennomtenkte flertallsvedtaket i Arendal bystyre nylig blir stående. Derfor har Venstre sendt denne interpellasjonen til fylkesordfører Gro Bråten til fylkestingsmøtet 18. juni:

”Til fylkesordfører

Et flertall i Arendal bystyre bestående av alle andre enn representantene fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og en representant fra Høyre stemte i slutten av mai for å si nei til bomstasjon og vegprising på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Videre bes Aust-Agder fylkesting om å behandle saken om fastsettelse av takster på E18 Tvedestrand-Arendal på nytt. Flertallet i Arendal bystyre ber også regjeringen og stortinget om å revurdere sin politikk.

I tillegg vedtok Arendal bystyre i sak 19/71 ATP -regional areal- og transportplan for arendalsregionen: ”3. Bystyret vedtar at det forutsettes at de foreslåtte tiltak i planen ikke skal bompengefinansieres eller finansieres ved hjelp av andre lignende brukerbetalinger som lokale avgifter eller ved annen økt skatt.” Også fylkestinget har denne saka i møtet 18. juni.

 

Spørsmålet er tredelt:

  1. Hva synes fylkesordføreren om at Arendal bystyre ønsker å sende politiske signaler rett før åpningen av ny E18?
  2. Hvilken aktør mener fylkesordføreren skal ta regningen for en ferdig vei når politikerne i Arendal nå går mot bompenger og vegprising?
  3. Hvordan kan areal- og transportplanen for arendalsregionen finansieres utfra vedtaket i Arendal bystyre?

 

 

 

 

 

Back To Top