fbpx
skip to Main Content

Interpellasjon til bystyret fra Rune Sævre, SV

SYKKELSTI LIBRU

I en klimasammenheng må kommunen prioritere arbeidet med mulighet for sykling og gående til og fra skole og jobb. Dette er viktig både  for klimafokuset i kommunen og vil ha betydning for en helseeffekt i befolkningen.

Rune Sævre fra Sosialistisk Venstreparti. Arkivfoto

De myke trafikantene mellom Arendal og Froland har ikke et tilfredsstillende tilbud. Både gang- og sykkelsti mellom disse to kommunesentrene kan forbedres. Det er nødvendig å bygge en sykkelsti langs riksvegen. Det er i en trasé hvor det også er utfordringer med vann og avløp for begge kommunene. På denne måten har begge kommunene og vegvesenet et sammenfallende behov og mulighet for å løse flere miljøutfordringer.

Vil ordføreren sørge for:
•       Det opparbeides en sykkel- og gangsti mellom Arendal sentrum og Osedalen?
•       Kan du sørge for et klimasamarbeide mellom kommunene?
•       Kan vegvesenet arbeide med trafikksikkerhet langs denne traseen?
•       Kan utfordringene om vann og avløp langs strekningen være med og løses I prosessen?

Rune Sævre
SV

Back To Top