Annonse:

Interpellasjon til bystyret: Arendal som skravlekoppkommune

INTERPELLASJON TIL BYSTYRET I ARENDAL KOMMUNE 20.12.18

Ensomhet i samfunnet er betydelig utfordring i samfunnet. Ensomhet rammer personer i alle samfunnslag og i alle aldre. Vi har alle et behov for å være i kontakt og dialog med andre mennesker. Dette må vi politikere ta inn over oss og bidra til å finne gode løsninger på.
Et spennende tiltak er knyttet å kunne bli en skravlekoppkommune. Hva er så det?

Tanken med Skravlekopp er at det skal være et godt samarbeid mellom hver enkelt kommune og forskjellige kaféer og bakerier i lokalmiljøet. Kommunene sitter på kunnskap og kompetanse om folk som bor i kommunen. De vet hvem som trenger hva og hvordan de skal nå ut med informasjon til dem. Kaféer og bakerier har lokaler, er gode til å lage kaffe og er vant til å ha folk av alle slag innom. Resten av oss kan rett og slett bare bestille drikken vår i Skravlekopp.
Når andre ser man har en skravlekopp, ja da inviterer man til dialog og gode samtaler.
En Skravlekoppkommune er:
– en kommune som har inkludering og raushet i målsettingene sine.
– en kommune som har lyst til å gjøre noe med et stort og voksende problem, og som vet at vi trenger mange møteplasser og mange engasjerte folk for å komme noen vei.
– en kommune som legger til rette for at hver og en av oss kan være med å bidra på en enkel måte.
Når kommunene ønsker å gå foran, er det lettere for folk å gå bak. En kommune som vil – får mye til!
Bærum kommune er Norges første skravlekoppkommune. Nå tenker vi At Arendal kommune kan bli nummer 2. Dette har vi lyst til å prøve ut.
Arendal har som slagord; raus, varm og utadvendt. Disse ord forplikter.

Spørsmål til Ordføreren:
1) Hva synes Ordføreren om å kunne bli en skravlekoppkommune og således kunne bidra til mindre ensomhet i Arendal?

2) Hva vil Ordføreren gjøre for at Arendal kan bli den andre skravlekoppkommunen i Norge?

Benedikte Nilsen (H) og Geir Fredrik Sissener (H), Arendal bystyre