Annonse:

Interpellasjon til bystyret – Alliansen og Sian på Arendalsuka

Rådet i Arendalsuka har bestemt at både SIAN og Alliansen skal få delta med stand under Arendalsuka. SIAN har tidligere blitt bortvist etter at de trakasserte forbipasserende og det oppsto truende situasjoner ved deres stand. Alliansen har ved sin leder gjentatte ganger spredt et budskap med voldsforherligende, rasistisk, antisemittisk og trakasserende innhold. Likevel vedtar et ukjent flertall irådet å ønske dem velkommen . Den eneste kjente motstemmen i rådet er ordføreren.

Arendalsuka er eid av Arendal kommune. Som eier må kommunen ha mulighet til å overprøve rådet i en så grunnleggende sak som dette. Jeg ber derfor om at ordføreren sørger for at spørsmålet tas opp til votering i bystyret, og at resultatet av denne avstemningen blir det som avgjør saken. Dersom det er gitt slik makt til rådet at dette ikke kan la seg gjøre innenfor dagens regelverk, ber jeg ordføreren om en sak der regelverket endres. Arrangementet må komme inn under demokratisk kontroll!