fbpx
skip to Main Content

Interpellasjon: Hyttebygging på Alve

Et felt med hyttebygging som får utforming som et boligfelt, er ikke ønskelig. Nærheten til nasjonalparken og I et meget rikt naturområde, skal det taes særlige hensyn til miljøet som helhet. Det ser det ikke ut til å skje på Alve.

Det har gjennom en tid vært politisk diskusjon om utbygging av hytter I Arendal kommune. Det ble åpnet for et slikt felt på utsida av Tromøya. Det kom da fram noen forslag om plassering og en miljøprofilering  av et slikt felt. Det er ikke det vi ser på feltet med hyttebygging som er på veg opp på Alve.

Det ble I sin tid  foreslått en nasjonalparkavgrensing som også tok med seg Alvekilen. Det vippet over til å ikke bli innenfor det endelige forslaget, gjennom at Venstre stemt imot nasjonalpark inn Alvekilen. Nå ser vi at dette hytteområdet får en utforming som ikke står I forhold til nærheten av nasjonalparken. Det skulle vært en sone hvor man tok hensyn til nærheten til nasjonalparken.

Hyttefeltet som er under oppbygging på Alve har et svært eksponert profil. Det er hogd og sprengt I sterk grad. Og det første bygget er plassert på høyeste punktet. For å få utsikt og bli sett!

Naturpanelet I FN presenterte bare for noen dager siden de store utfordringene som ligger I naturvernet. Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Naturpanelet understreker at utfordringen er naturinngrep og verdien av områder med særlig rikt mangfold av sårbare arter.
Det er akkurat hva vi finner rundt Alvekilen.

Spørsmål til ordfører:
1.    Har vi tilfredsstillende virkemidler for å sikre gode miljøutforminger av bygge- og hyttefelt?
2.    Vil kommunen sikre et særlig miljøperspektiv I arealsonene rundt nasjonalparken og andre verneområder?
3.    Hvordan vil kommunen ha en oppfølging av FNs Naturpanel?

Back To Top