fbpx
skip to Main Content

INTERPELLASJON OM DUEHOLDET

 Bystyremedlemmene Roar Gundersen (H), Geir Fredrik Sissener (H) og Anders Kylland (FrP)

DUEHOLD TIL BESVÆR I ROMSØLEN BYGGEFELT I MYRA

I Romstølen boligfelt i Myra har en huseier siden 2014 etablert et dueslag med ca, 60-80 duer. Dette dueholdet har helt siden etableringen vært et stort problem for naboene. De har siden 2014 overfor myndigheter som Arendal kommune, mattilsynet og Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder både muntlig og skriftlig påpekt betydelige utfordringer med naboens duehold. Disse problemene knyttes til lukt, store mengder fluer både inne som ute ved egen eiendom, dueskitt i nabolaget og det faktum at duer også ved anledning har fløyet inn i nabohus.
All dialog med nabo som utøver dueholdet har ikke ført frem.
Fortvilte naboer sine henvendelser gjennom nærmeste nabo, Karl Einar og Irene Hørte, overfor nevnte myndigheter har heller ikke ført frem.

12 naboer til dueholdet har tidligere signert et opprop mot dueholdet, men i dag ville trolig lang flere signert oppropet. Roar Gundersen (H) tok opp problematikken i kommuneplanutvalget høsten 2016 og i kommuneplanutvalget onsdag 15 februar 2017 gav Arendal kommune sin smittevernoverlege, Preben Aavitsland, en redegjørelse der konklusjonen var at man måtte se an situasjonen nok en sommer før tiltak eventuelt kan settes inn.

Naboene i Romstølen er dypt fortvilet over dette svaret og er av den oppfatning av at hele dueholdet umiddelbart må opphøre. De kan ikke se for seg nok en sommer med nevnte problemer.

 

Spørsmål til Ordføreren:

  1. Hvilke tanker gjør Ordføreren seg hva gjelder kommunale retningslinjer for duehold i kommunen og i særdeleshet knyttet til duehold i et boligfelt? 
  2. Hva vil Ordføreren foreta seg i nevnte sak knyttet til et meget problematisk duehold i Romstølen på Myra?

 

Back To Top