fbpx
skip to Main Content

Interpellasjon til bystyet: Nei til bomring i Arendal

Debatten omkring bompenger for å finansiere lokale infrastrukturtiltak går nå landet rundt, bortsett fra i Arendal. Denne debatten må derfor snarest på dagsorden i Arendal bystyre.

I Arendalsregionen pågår det et arbeid med den såkalte ATP pakken eller Arendalspakken som den også omtales som. Arendalspakken er tenkt finansiert gjennom en omfattende innføring av bompenger rundt Arendalsregionen. Grimstad kommune har allerede sagt nei til bommer. Froland og Tvedestrand er avventende. Et flertall i Arendal bystyre har utsatt spørsmålet.

Arendal FrP mener det raskest mulig må avklares hvilken holdning bystyret har til etablering av bompenger.

Det er med bekymring Arendal FrP nå kan se konturene av konsekvensene rundt den planlagte etableringen av bomring rundt Arendal.

Ikke bare vil næringslivet bli rammet. Også den frivillige delen av aktiviteter som foregår i regionen vil bli rammet i den forstand at foreldre som bringer sine barn til ulike aktiviteter innen kommunen vil måtte betale store summer årlig i bomavgift bare for å bidra til at barna skal få møte på ordinære treninger eller andre fritidsaktiviteter. Listen er også lang med øvrige negative konsekvenser for innbyggerne i Arendal, de gjentas ikke i denne interpellasjonen.

Arendal FrP vil ikke ha bomring rundt Arendal.  Samtidig er det uavklart hvorvidt det er et flertall i Arendal bystyre som støtter FrP i kampen mot bompenger. Det er også uavklart om det faktisk er et flertall i bystyret som ønsker bomring rundt Arendal.

Arendal Kommune må derfor snarest ta stilling til bomring eller ei. Vi vil derfor be ordføreren legge frem sak om bompenger på nytt, den kan ikke utsettes til langt ut i 2019 eller 2020.

Vil ordføreren bidra til å frem en sak om bomring rundt Arendal snarest ?

 

 

Anders Kylland

Gruppeleder Arendal FrP

Back To Top